Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV