Hơn 350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII 

Xem với cỡ chữ
Nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, toàn bộ các nhà báo tham gia tác nghiệp phải xét nghiệm Covid-19.
Ngày 18/1 tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ từ bệnh viện E, Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho hơn 350 nhà báo tham gia đưa tin, tuyên truyền cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh: Trọng Phú) 
Ngày 18.1 tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ từ bệnh viện E, Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho hơn 350 nhà báo tham gia đưa tin, tuyên truyền cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh: Trọng Phú) 
Các nhà báo xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19. Để được phép tham gia đưa tin Đại hội Đảng lần thứ XIII (diễn ra từ ngày 25/1), các nhà báo sẽ phải trải qua 2 lần xét nghiệm Covid-19. Nếu hai lần xét nghiệm âm tính thì mới được cấp thẻ đưa tin.
Các nhà báo xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19. Để được phép tham gia đưa tin Đại hội Đảng lần thứ XIII (diễn ra từ ngày 25.1), các nhà báo sẽ phải trải qua 2 lần xét nghiệm Covid-19. Nếu hai lần xét nghiệm âm tính thì mới được cấp thẻ đưa tin.
Mỗi nhà báo được cấp một mẫu xét nghiệm để mang vào khu vực xét nghiệm Covid-19.
Mỗi nhà báo được cấp một mẫu xét nghiệm để mang vào khu vực xét nghiệm Covid-19.
Việc xét nghiệm trải qua hai bước, bước đầu tiên là lấy dịch ở họng...
Việc xét nghiệm trải qua hai bước, bước đầu tiên là lấy dịch ở họng...
Bước thứ hai là lấy dịch ở mũi.
Bước thứ hai là lấy dịch ở mũi
Toàn bộ các bước xét nghiệm cho mỗi nhà báo chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút.
Toàn bộ các bước xét nghiệm cho mỗi nhà báo chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút.
Theo vov.vn