Hơn 32 triệu lao động Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực do Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Đại dịch Covid-19 khiến thị trường lao động Việt Nam gặp nhiều sóng gió với hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do mất việc làm. Tính chung năm 2020, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm của cả nước đạt 53,4 triệu người, trong đó 32,1 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19…