Hội thảo quốc tế Sáng kiến hợp tác về nước vì đô thị bền vững tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16/12 tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo quốc tế Sáng kiến hợp tác về nước vì đô thị bền vững tại Việt Nam -VACI 2013.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vị thế khoa học công nghệ ngành nước của Việt Nam.
 
Ở Việt Nam, số lượng đô thị đang tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 1986 cả nước có 480 đô thị, đến năm 2012 đã có 755 đô thị và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Dân số của nước ta đứng thứ 13 trên thế giới, trong đó có 33% sống ở khu vực đô thị và dự kiến đạt 50% vào năm 2030. Đô thị tăng, dân số đô thị gia tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng nước tại các đô thị cũng tăng. Trong khi đó, kết cấu hạ tầng đô thị chưa thực sự đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch, thoát nước mưa và nước thải cũng như các thiết bị cũ kỹ đã khiến nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, lượng nước bị thất thoát, rò rỉ chiếm tỷ lện cao. Đứng trước thực trạng đó, rất cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành sử dụng nước trong nước và quốc tế, để sao cho việc quy hoạch, quản lý tổng hợp tài nguyên nước được lồng ghép trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị tại các thành phố trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất trên thế giới.

Năm 2013, thế giới kỷ niệm Ngày nước với chủ đề Hợp tác về nước nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước, cũng như đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành, các nhóm sử dụng nước trong nước hay giữa các quốc gia có chung nguồn nước. Thông điệp hợp tác này đặc biệt có giá trị đối với các khu đô thị, nơi mà nguồn nước đang suy thoái, ô nhiễm hết sức nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu. Một đô thị muốn phát triển bền vững phải bảo đảm sự hài hòa giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
 
Tại Hội thảo, hơn 30 báo cáo khoa học và tham luận của các chuyên gia đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tập trung vào các nội dung liên quan đến tài nguyên nước đô thị như quản lý và phát triển tài nguyên nước; cơ chế, chính sách; quản lý nước mưa; phát triển công nghệ xanh, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu…

PV