Làm thực chất, không theo phong trào

Phát triển văn hóa học đường sẽ tích cực góp phần phát triển văn hóa Việt Nam, chấn hưng nền giáo dục quốc dân, đào tạo ra những thế hệ con người Việt Nam vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Ngành giáo dục không thể không nghĩ đến xây dựng văn hóa học đường, tuy nhiên đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của giáo dục.

Luật pháp - chỗ dựa của nhân tâm

Văn hóa học đường không phải là cái gì đó đem ở ngoài áp dụng vào trường học mà chính là những điều đang diễn ra tại các nhà trường, người ta đang dùng nó để vận hành nhà trường, nhưng khi đạt đến chuẩn và các giá trị thì đó là văn hóa học đường… Có thể nói, văn hóa học đường có nhiều phương diện, tầm thứ. Nếu nhìn từ tầm thứ triết lý và tư tưởng thì văn hóa học đường lấy con người làm trung tâm và phát triển con người, nó phải quán xuyến trong tất cả phương diện từ quản lý, tư duy và hành động.

Nâng cao nhận thức, hoàn thiện quy chế

Trên cơ sở nhìn nhận, phân tích thực trạng, nhận diện những cơ hội và thách thức trong xây dựng hệ giá trị, môi trường văn hóa trong trường học, Hội thảo đặt ra nhiều vấn đề. Cụ thể là: Hệ giá trị con người Việt Nam phải được cụ thể hóa và thực hiện trong trường học; rèn luyện phẩm chất yêu nước, trung thực và sáng tạo; nhà giáo chuẩn mực, gương mẫu; học sinh có nhân cách tốt, có ý thức học tập tốt và có hoài bão lớn. Bổ sung, hoàn thiện các giải pháp xây dựng văn hóa học đường, tập trung xây dựng một số mô hình điểm về văn hóa học đường để tạo sức lan tỏa.

Xây dựng văn hóa học đường phải là nhiệm vụ trọng tâm

Khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa học đường trong rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững đất nước, các đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 đã đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng văn hóa học đường và giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường.

Lan tỏa tinh thần Hội thảo, cụ thể hóa thành hành động để hoàn thiện văn hóa học đường

Phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021

Sáng 21.11, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội thảo Giáo dục Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”, kết nối trực tuyến với nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Trường học tri thức song hành trường học văn hóa

Có thể nhận thấy các mối quan hệ chính là cơ sở để hình thành văn hóa học đường trong mỗi nhà trường. Vì vậy, cần nhận diện, đưa ra giải pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử trong nhà trường, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chuẩn mực, không chỉ là trường học tri thức mà còn phải là trường học văn hóa.

Xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng

GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng là cần thiết, nhất là trong bối cảnh học tập trực tuyến kéo dài, cũng như xu thế số hóa của một số trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Tạo chuyển động mạnh mẽ

Một hội thảo không thể giải quyết được hết mọi vấn đề, nhất là với chủ đề lớn, có tác động lâu dài như văn hóa học đường. Tuy vậy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục NGUYỄN THỊ MAI HOA kỳ vọng, những ý kiến tâm huyết và khuyến nghị từ Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 sẽ góp phần tạo chuyển động mạnh mẽ về văn hóa học đường trong mỗi nhà trường, mỗi thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên để xây dựng văn hóa nhà trường theo định hướng “Học thật, thi thật và nhân tài thật”.

Lực lượng chính vun đắp văn hóa nhà trường

TS. Trương Đình Thăng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cho rằng, nâng cao và tôn trọng vị thế giáo viên là một trong những nội dung cần được chú trọng trong xây dựng văn hóa nhà trường tích cực.

Mục tiêu tột cùng là xây dựng và hoàn thiện nhân cách người học

Trong bối cảnh giáo dục và đào tạo đứng trước thách thức do Covid-19 gây ra và yêu cầu đổi mới thích ứng với những biến đổi nhanh chóng về mọi mặt, Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 được kỳ vọng sẽ đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chuẩn mực, giá trị - nền tảng thúc đẩy chất lượng giáo dục, mục tiêu tột cùng là xây dựng và hoàn thiện nhân cách người học