Hội nông dân đẩy mạnh xây dựng môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp, trong đó nổi bật là các tỉnh Trà Vinh, Quảng Bình, Thanh Hóa... đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình điểm về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hội viên Hội Nông dân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật nhằm xây dựng môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng
Hội viên Hội Nông dân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật nhằm xây dựng môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng

Từ việc xây dựng mô hình điểm, Hội Nông dân các tỉnh vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng";  "Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất chế biến tiêu dùng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn“ do thành phố phát động; xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi nông - lâm kết hợp phát triển bền vững; mô hình cộng đồng bảo tồn và phát triển nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn nông dân ở các làng nghề sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng câu lạc bộ gia đình nông dân văn hóa, làng văn hóa sức khỏe, xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ môi trường nông thôn.

Cùng với đó, để tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Việt Nam xây dựng mô hình điểm về nâng cao trách nhiệm của nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển”; xây dựng câu lạc bộ về bảo vệ môi trường biển; vận động nông dân, ngư dân không vứt rác thải ra biển, góp phần tăng cường sự phối kết hợp với các cấp, các ngành phát huy nội lực của toàn xã hội, khuyến khích cộng đồng tham gia mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, giảm thiểu chất ô nhiễm thải  trực tiếp ra biển. Xây dựng ý thức trách nhiệm, tự chủ, tự quản của cộng đồng, gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.

Bảo Ngân