Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Sáng 23.2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp. Mục đích kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ giám sát bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông tri số 12 ngày 18.1.2021 hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và Kế hoạch số 256 ngày 25.1.2021 triển khai kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở Trung ương, trong đó xác định 8 nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát và dự kiến tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thành 3 đợt gắn với từng mốc thời gian cụ thể. Những nội dung về kiểm tra, giám sát bầu cử sẽ được đại diện lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật hướng dẫn cụ thể, chi tiết tại hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống MTTQ. 

Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, ông Hầu A Lềnh đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đồng chí tham dự tập huấn cần lưu ý một số nội dung: Một là, trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử, MTTQ Việt Nam các cấp cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Hai là, việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của phát luật, giám sát của Nhân dân, đại diện các tổ chức, báo chí. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Ba là, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay. Không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Bốn là, hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị, MTTQ Việt Nam ở địa phương tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử, nhất là những nội dung về bầu cử thuộc nhiệm vụ của MTTQ để cùng trao đổi các biện pháp tháo gỡ.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến chuyên đề: "Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp"; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương.

Tin và ảnh: Thanh Chi