Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.6, Ủy ban Bầu cử huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (huyện Tuyên Hóa thuộc đơn vị số 1), số đại biểu được bầu là 3 đại biểu; số người ứng cử 5 người; số cử tri tham gia bỏ phiếu là 51.858/51.858 cử tri, đạt tỷ lệ 100%; số người trúng cử 3/3 đại biểu, đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo ấn định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Toàn cảnh hội nghị

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (địa bàn huyện Tuyên Hóa là đơn vị số 2), số đại biểu được bầu 5 đại biểu; số người ứng cử là 8 người; số cử tri tham gia bỏ phiếu là 51.858/51.858 cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Số người trúng cử là 5/5 đại biểu, đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo ấn định của Thường trực HĐND tỉnh. 

Đối với bầu cử đại biểu HĐND huyện, số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; số người ứng cử là 59 người; số cử tri tham gia bỏ phiếu là 51.810/51.810 cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Số người trúng cử đạt 35/35 đại biểu, đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo ấn định của Thường trực HĐND huyện. Trong đó, về cơ cấu, số đại biểu nữ là 11/35, chiếm 31,43%; dân tộc có 1/35, chiếm 2,86%; trẻ tuổi đạt 7/35, chiếm 20%; ngoài Đảng là 4/35, chiếm 11,43%; tái cử là 20/35, chiếm 57,14%; tôn giáo là 4/35, chiếm 11,43%. Về trình độ chuyên môn, sau đại học là 12/35, chiếm 34,29%; đại học là 18/35, chiếm 51,43%; dưới đại học có 5/35, chiếm 14,28%...  

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 391 đại biểu. Số người ứng cử là 655 người; số cử tri tham gia bỏ phiếu là 51.647/51.647 cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Số người trúng cử là 390/391 đại biểu (xã Lâm Hóa thiếu 1 đại biểu). Trong đó, trình độ chuyên môn sau đại học là 9/390, chiếm 2,31%; đại học là 238/390, chiếm 61,02%; dưới đại học là 143/390, chiếm 36,67%. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp là 235/390, chiếm 60,29%; cao cấp có 5/390, chiếm 1,28%.

Nhìn chung, số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trúng cử cơ bản bảo đảm theo cơ cấu, thành phần được ấn định, đặc biệt số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trúng cử theo dự kiến với số phiếu cao. Riêng đại biểu HĐND cấp xã có 2 cán bộ chủ chốt không trúng cử.                          

Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng các cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã luôn quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ nên cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm chú trọng nên được đông đảo nhân dân, cử tri đồng tình hưởng ứng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Kết quả, toàn huyện có 51.858/51.858 cử tri đi bầu đạt 100% số cử tri có tên trong danh sách có mặt tại địa phương tham gia bầu cử.

Minh Nhật