Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam