Hội nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba