Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021