Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua 14 nghị quyết quan trọng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 21.4, Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính được đặt tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nhất trí thông qua 14 nghị quyết quan trọng, tập trung chủ yếu vào nhóm kinh tế, ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án cấp bách.

Cuộc họp tại điểm cầu tỉnh. (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Trong 14 nghị quyết được thông qua lần này, đáng chú ý là Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ, Nghị quyết về tăng vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, tỉnh sẽ cắt giảm vốn của 24 dự án, với số vốn dự kiến giảm là 167,061 tỷ đồng; tăng vốn cho 29 dự án, với số vốn dự kiến tăng là 167,061 tỷ đồng. Các đại biểu thống nhất bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Đồng Tháp là 10 tỷ đồng từ nguồn tăng thu nội địa ngân sách tỉnh năm 2019, tổng số vốn điều lệ sau khi bổ sung là 20 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết mang tính cấp thiết như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng UBND cấp xã; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đê bao chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã, giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đồng thuận việc bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; sửa đổi Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16.7.2019 quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp, trong đó bổ sung nhân viên thú y vào chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng cho rằng, các nghị quyết được thống nhất thông qua lần này đều là những nội dung quan trọng về kinh tế, ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án cấp bách để giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để xem xét, giải quyết; đồng thời yêu cầu Thường trực các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Theo TTXVN