Giải đáp cụ thể nhiều kiến nghị chính đáng

Giải đáp cụ thể nhiều kiến nghị chính đáng

Tại buổi TXCT quận Ba Đình trước Kỳ họp thứ 18 của Tổ đại biểu HĐND thành phố mới đây, nhiều cử tri đã phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng; sớm mở rộng cửa khẩu Tân Ấp, nâng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở sau khi sáp nhập… Trước những kiến nghị chính đáng của cử tri, đại diện UBND quận Ba Đình đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ từng nội dung. Đối với những vấn đề đã tồn tại từ lâu, UBND quận sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc, đề xuất với thành phố giải quyết trong thời gian sớm nhất.