Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội Khoá XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội Khoá XVI

Ngày 22.9, HĐND TP. Hà Nội Khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Do tình hình dịch Covid-19, kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường HĐND - UBND thành phố tới 54 điểm cầu quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành.