Xây dựng Hà Nội là đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại

Xây dựng Hà Nội là đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu là mục tiêu đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Hà Nội phấn đấu phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.