Hỏi - đáp về bầu cử 

Xem với cỡ chữ
- Bạn đọc Lê Thị Tuyết (Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội): Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng có điểm gì khác biệt so với các địa phương khác?

- Theo các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 119/2020/QH14 và số 131/2020/QH14 của Quốc hội thì tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị từ năm 2021. Cụ thể là, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, ở các phường của TP. Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND phường; ở các quận, phường của TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đều không tổ chức HĐND quận, HĐND phường. Như vậy, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các thành phố nói trên sẽ được tiến hành như sau:

+ Trên địa bàn TP. Hà Nội: chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND TP. Hà Nội, đại biểu HĐND các quận, đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, đại biểu HĐND các huyện thuộc TP. Hà Nội và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Trên địa bàn TP. Đà Nẵng: chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng, đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND TP. Thủ Đức, đại biểu HĐND các huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện của TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PV