Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc hoanghanhleTs@gmail.com: Quốc hội có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Lâm Hà Anh (Hà Nội): Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Vuhanhkim@gmail.com: Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc hongnhungleD@yahoo.com: Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Nguyễn Phi Long (Lâm Đồng): Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào? Phiếu bầu và các tài liệu do Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử chuyển đến được lưu trữ, xử lý ra sao?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Phamhanh01nguyen@yahoo.com: Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Vy Thị Lan Hương (Đống Đa, Hà Nội): Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm những nội dung gì?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Ltruonggiang2x@gmail.com: Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Chi1403nguyen@gmail.com: Thế nào là bầu cử bổ sung? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện khi nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Chungthanhnguyen2314@gmail.com: Việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Thái Minh Thư (Hương Sơn, Hà Tĩnh): Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?