Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh phản hồi đơn thư phản ánh liên quan đến Toà nhà Golden King

- Thứ Tư, 06/09/2023, 14:00 - Chia sẻ

Liên quan đến đơn phản ánh của Công ty TNHH Nguồn Á Châu về việc Công ty  CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương lập 4 hợp đồng mua bán bất động sản bên trong toà nhà Golden King nhưng không chứng minh được đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn phản hồi thông tin đến Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo đó, Báo Đại biểu Nhân dân được đơn phản ánh của Công ty TNHH Nguồn Á Châu phán ánh nhiều nội dung liên quan đến Công ty CP phát triển bất động sản Đông Dương (viết tắt là Công ty Đông Dương).

Tại đơn, Công ty TNHH Nguồn Á Châu cho biết, Công ty Đông Dương lập 4 hợp đồng mua bán bất động sản bên trong toà nhà 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh có tên thương mại là Golden King (tên cũ là Royal Tower) đã có dấu hiệu thu tiền nhiều hơn hợp đồng.

Đồng thời, Công ty TNHH Nguồn Á Châu cho rằng Công ty Đông Dương không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến bất động sản nêu trên như: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Báo Đại biểu Nhân dân đã có công văn chuyển đơn thư đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh giao đơn vị chức năng chuyên môn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Công ty TNHH Nguồn Á Châu theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh phản hồi đơn thư phản ánh liên quan đến Toà nhà Golden King -0
Công văn phản hồi của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh gửi đến
Báo Đại biểu Nhân dân.

Ngày 23.8.2023, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 12904/SXD-TT do ông Lê Trần Kiên - Phó Giám đốc ký gửi Báo Đại biểu Nhân dân.

Công văn cho biết, Tòa nhà Golden King (địa chỉ: số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư, thi công xây dựng công trình theo Quyết định số 111/QĐ-BQL ngày 2.10.2007 của Ban Quản lý Khu Nam về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lô C17; Văn bản số 128/BQLKN-QHXD ngày 22.2.2011 của Ban Quản lý Khu Nam về thiết kế cơ sở; Quyết định số 94/BQLKN ngày 11.9.2018 của Ban Quản lý Khu Nam về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Lô C17; Văn bản số 50/HĐXD-QLDA ngày 23.1.2019 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án Tòa nhà Golden King.

Hiện, công trình đã thi công xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng và được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa công trình vào sử dụng tại Văn bản số 192/GĐ-GĐ1/HT ngày 28.10.2019. Sở Xây dựng chưa giải quyết hồ sơ xác nhận nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua hoặc đủ điều kiện được huy động vốn đối với Tòa nhà Golden King.

Ngày 8.4.2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số: 3703/SXD-QLN&CS về việc quản lý, sử dụng tại Tòa nhà Golden King, trong đó: “Qua công tác rà soát hồ sơ pháp lý và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với việc quản lý, sử dụng tại Tòa nhà Golden King (địa chỉ: số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) nêu trên không phải là nhà chung cư, không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về nhà chung cư có liên quan”.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị các bên có liên quan liên hệ Ban Quản lý Khu Nam và UBND Quận 7 để được cung cấp thông tin về điều kiện kinh doanh bất động sản của Dự án nêu trên.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với Dự án thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, do đó, các bên có liên quan liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được rõ.

Căn cứ Điều 26, Luật Tố tụng dân sự năm 2015 của Quốc hội quy định: “Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”. Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Nguồn Á Châu liên hệ Tòa án Nhân dân để được xem xét giải quyết các tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản tại Tòa nhà Golden King.

Cao Kỳ - Nguyễn Ngân
#