Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên phản hồi đơn kêu cứu của cử tri gửi Báo Đại biểu Nhân dân

- Thứ Năm, 07/09/2023, 09:43 - Chia sẻ

Liên quan đến phản ánh của bà Đỗ Ngọc Huệ (HKTT: số nhà 40, tổ 6, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về một số điểm thiếu minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, công tác thu chi tài chính tại Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, trong đơn kêu cứu gửi tới Báo Đại biểu Nhân dân, bà Đỗ Ngọc Huệ cho biết, ông Lê Đắc Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên có hành vi né tránh trách nhiệm giải quyết đơn thư của bà Huệ và có hành vi đe doạ, trù dập, tác động lên cấp trên để điều chuyển công tác của bà Đỗ Ngọc Huệ sang cơ quan khác.

Đồng thời, trong đơn, bà Đỗ Ngọc Huệ cũng phản ánh nhiều lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc giải quyết đơn thư của bà Huệ.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Báo Đại biểu Nhân dân đã có công văn chuyển đơn thư đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị chức năng chuyên môn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân theo đúng quy định pháp luật.

screen shot 2023-09-06 at 23.48.24.png -0
screen shot 2023-09-06 at 23.48.37.png -0
Công văn phản hồi của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên gửi đến Báo Đại biểu Nhân dân.

Ngày 1.8.2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 2980/SNN-TTR do ông Phạm Văn Sỹ ký gửi Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo công văn hồi âm, trong thời gian gần đây, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được nhiều đơn đề nghị, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung trùng lặp liên quan đến công tác tổ chức, điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm, công tác thu chi  tài chính, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức tại đơn vị Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản của bà Đỗ Ngọc Huệ do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến.

Trong quá trình xem xét, giải quyết các nội dung đơn của bà Đỗ Ngọc Huệ theo thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đúng quy trình xử lý đơn thư và các quy định hiện hành. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 2 hội nghị để xin ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng về các nội dung liên quan:

Ngày 24.02.2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị với thành phần gồm Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh để xin ý kiến tham gia về công tác cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương và BHXH của công chức.

Ngày 20.12.2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị với thành phần gồm Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân để xin ý kiến tham gia về việc giải quyết chế độ thôi việc đối với công chức.

screen shot 2023-09-06 at 23.52.24.png -0
screen shot 2023-09-06 at 23.52.48.png -0
Chi tiết các văn bản giải quyết đơn thư của bà Đỗ Ngọc Huệ do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên cung cấp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 2 buổi đối thoại trực tiếp để trao đổi, phân tích, làm rõ đối vói những nội dung bà Đỗ Ngọc Huệ kiến nghị, tố cáo:

Ngày 01.3.2022, Giám đốc Sở tổ chức đối thoại để giải quyết các nội dung theo đơn đề nghị của bà Đỗ Ngọc Huệ với thành phần Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Sở và bà Đỗ Ngọc Huệ.

Ngày 27.12.2022, Giám đốc Sở tổ chức đối thoại về việc giải quyết chế độ thôi việc đối với công chức với thành phần Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú ý và Thủy sản, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Sở và bà Đỗ Ngọc Huệ về nội dung tại Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 27.01.2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thôi việc và trợ cấp Thú ý và Thủy sản, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Sở và bà Đỗ Ngọc Huệ.

Ngày 3.2.2023, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận đơn khiếu nại của bà Đỗ Ngọc Huệ, hộ khẩu thường trú tổ 6 phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 27.01.2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thôi việc và trợ cấp thôi việc đối với viên chức (1) Việc cho bà Đỗ Ngọc Huệ thôi việc là chưa thỏa đáng; (2) Việc trợ cấp thôi việc cho công chức (bà Đỗ Ngọc Huệ) theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27.4.2010 của Chính phủ chưa đúng so với mức lương hiện hưởng và số năm đóng bảo hiểm của bà Huệ).

Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại ngày 15.2.2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-SNN ngày 23.2.2023 về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Ngọc Huệ (lần đầu) đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Hiện nay, bà Đỗ Ngọc Huệ tiếp tục gửi đơn tới Sở Nông nghiệp và PTNT và nhiều cơ quan, tổ chức trong đó có các nội dung phản ánh đã được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền như đã nêu ở trên. Qua rà soát các đơn thư bà Đỗ Ngọc Huệ gửi tới, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục kiểm tra, rà soát song những nội dung bà Đỗ Ngọc Huệ đề nghị xem xét, giải quyết đều là những nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, giải quyết và trả lời cho bà Đỗ Ngọc Huệ đúng thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quý - Cao Kỳ
#