Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bệnh viện Vũng Tàu phản hồi đơn thư phản ánh dấu hiệu làm trái các quy định của Nhà nước, thả nổi công tác quản lý

- Thứ Hai, 14/08/2023, 16:52 - Chia sẻ

Liên quan đơn phản ánh của Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan cho rằng Bệnh viện Vũng Tàu có dấu hiệu làm trái các quy định của Nhà nước gây thất thoát tài sản, thả nổi công tác quản lý, Bệnh viện Vũng Tàu đã có công văn gửi Báo Đại biểu Nhân dân phản hồi các nội dung liên quan.

Theo đó, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn phản ánh của ông (bà) Lục Hứa Tú Trân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan cho rằng lãnh đạo Bệnh viện Vũng Tàu có dấu hiệu làm trái các quy định của Nhà nước trong việc giao tài sản Nhà nước không thông qua đấu giá, thả nổi công tác quản lý và giúp cho đơn vị kinh doanh bất hợp pháp tại Bệnh viện Vũng Tàu làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đơn vị kinh doanh hợp pháp khác.

Trong đơn, Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan cho rằng nhiều lần làm đơn gửi kiến nghị, khiếu nại nhưng vẫn không được lãnh đạo bệnh viện Vũng Tàu giải quyết và xử lý tình trạng nêu trên. 

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Báo Đại biểu Nhân dân đã có công văn chuyên đơn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Vũng Tàu chỉ đạo đơn vị chức năng chuyên môn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan theo đúng quy định pháp luật.

Bệnh viện Vũng Tàu phản hồi đơn thư phản ánh việc thông đồng bao che sai phạm cho đơn vị trúng đấu giá cung cấp suất ăn bệnh lý -0
Bệnh viện Vũng Tàu phản hồi đơn thư phản ánh việc thông đồng bao che sai phạm cho đơn vị trúng đấu giá cung cấp suất ăn bệnh lý -0
Văn bản phúc đáp đơn phản ánh của Bệnh viện Vũng Tàu gửi đến
Báo Đại biểu Nhân dân.

Ngày 8.8.2023, Bệnh viện Vũng Tàu đã có văn bản số 2416/BVVT-TCHC do ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu ký gửi Báo Đại biểu Nhân dân.

Công văn cho biết: Ngày 28.7.2023 Bệnh viện Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp giữa Bệnh viện Vũng Tàu và ông Vũ Trọng Tuyến, Giám đốc Công ty TNHH TM cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan để giải đáp các phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH TM cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan, cụ thể như sau:

Về nội dung Bệnh viện Vũng Tàu thông đồng cấu kết bao che sai phạm suốt thời gian dài cho đơn vị trúng đấu giá cung cấp suất ăn bệnh lý (Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Công Nghệ Mới): Bệnh viện khẳng định đến thời điểm này bệnh viện chưa phát hiện cá nhân, tổ chức nào trong bệnh viện thông đồng cấu kết bao che sai phạm suốt thời gian dài cho đơn vị cung cấp suất ăn bệnh lý (Công ty TNHH Vật liêu xây dựng Công Nghệ Mới) tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Bệnh viện Vũng Tàu đã phối hợp và hỗ trợ Căn tin (Công ty TNHH TM cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan) thực hiện tốt việc kinh doanh đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo có lợi nhuận, để thanh toán tiền mặt bằng đúng thời gian cho Bệnh viện Vũng Tàu, cụ thể bằng các biện pháp như sau:

Giám đốc bệnh viện nhắc nhở Trưởng khoa, phòng tại các cuộc họp giao ban quán triệt nhân viên không được ăn uống, mua hàng hóa nhu yếu phẩm tại khoa Dinh dưỡng (đơn vị suất ăn bệnh lý là Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Công Nghệ Mới). Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Công Nghệ Mới chỉ được cung cấp suất ăn bệnh lý tại khoa Dinh dưỡng hoặc ăn tại giường theo chế độ ăn bệnh lý, cụ thể: tại Biên bản họp giao ban ngày 9.9.2022, Biên bản họp giao ban ngày 14.9.2022, Biên bản họp giao ban ngày 15.9.2023;

Bệnh viện ban hành Quyết định số 3178/QĐ-BVVT ngày 05.10.2022 thành lập đoàn kiểm tra các dịch vụ không y tế và các biên bản của đoàn kiểm tra; Thông báo số 1958/TB-BVVT ngày 29.6.2023 về việc nghiêm cấm mua bán hàng tại các khoa phòng trong khuôn viên bệnh viện;

Bệnh viện đã hỗ trợ, bằng cách giảm giá tiền mặt bằng cho thuê đối với Công ty TNHH TM cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan với số tiền là: 116.208.336 đồng (Biên bản họp ngày 30.3.2023 về việc giảm giá mặt bằng Căn tin, Quyết định số 2899/QĐ-BVVT ngày 20.9.2022 về việc giảm giá tiền thuê mặt bằng Căn tin).

Bệnh viện đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH TM cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan mở rộng Căn tin phía sau và hành lang bên phải để khai thác hoạt động; Ngoài các nội dung trên Bệnh viện Vũng Tàu đã chủ động: lắp camera giám sát tại Khoa dinh dưỡng, làm bảng đặt tại cửa ra vào Khoa Dinh dưỡng "tại đây chỉ cung cấp suất ăn bệnh lý", làm cửa ngăn cách.

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18.11.2016 về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, tại Mục C7.2 Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế, tiểu mục 14 quy định "có phòng ăn dành cho người bệnh và có quạt, bố trí tại Khoa Dinh dưỡng.

Như vậy bệnh viện khẳng định đến thời điểm này bệnh viện chưa phát hiện cá nhân hay tổ chức nào trong bệnh viện thông đồng cấu kết bao che sai phạm suốt thời gian dài cho đơn vị trúng đấu giá cung cấp suất ăn bệnh lý (Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Công Nghệ Mới).

Về nội dung làm rõ bệnh viện giao tài sản công khi chưa tổ chức đấu giá có đúng quy định của pháp luật chưa, cụ thể: là nhà giữ xe ô tô, xe 2 bánh của Bệnh viện Vũng Tàu và khu nhà ăn uống cấp 4 (căn tin bệnh viện) giao cho ông Phạm Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà sử dụng khai thác từ ngày 21.3.2022 đến 1.8.2022 có thu tiền hay không và thu như thế nào? Vì tài sản mới chưa qua đấu giá.

Để chuẩn bị cho Bệnh viện Vũng Tàu chuyển về cơ sở mới, thì cần đáp ứng nhiều tiêu chí về chuyên môn, bên cạnh đó cần có những dịch vụ thiết yếu, như: Căn tin, trông giữ xe ...phục vụ bệnh nhân.

Ngày 6.7.2021 Bệnh Viện Vũng Tàu có Công văn số 2094/BVVT-TCKT gửi Sở Y tế, về việc xin chủ trương tạm thời được tổ chức hoạt động cho thuê mặt bằng giữ xe, mặt bằng Căn tin, đặt trụ ATM trong thời gian chờ UBND tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Ngày 7.7.2021 Sở Y tế có Công văn số 3383/SYT-KHTC gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xin chủ trương tạm thời được tổ chức hoạt động cho thuê mặt bằng giữ xe, mặt bằng Căn tin, đặt trụ ATM trong thời gian chờ UBND tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Vũng Tàu. (trong thời gian chưa được phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tổ chức đấu giá để lựa chọn nhà thầu).

Như vậy Bệnh viện Vūng Tàu đã có văn bản xin chủ trương để triển khai thực hiện; ngày 21.3.2022, Bệnh viện Vũng Tàu tiến hành chuyển về cơ sở mới vừa đảm nhiệm công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19, vừa tiếp đón bệnh nhân về cơ sở mới và ổn định mọi hoạt động của bệnh viện; do trong quá trình chuyển tiếp và đang chờ làm các thủ tục phê duyệt Đề án giao tài sản công, rồi làm các thủ tục thẩm định giá và đấu giá, trong thời gian này:

Đối với bãi giữ xe 2 bánh, bệnh viện thống nhất tiếp tục gia hạn hợp đồng cho đơn vị đang thực hiện tại cơ sở cũ (Bệnh viện Lê Lợi) đã trúng đấu giá bãi giữ xe năm 2020 cho đến khi có kết quả đấu giá mới, vì hợp đồng còn hiệu lực.

Đối với Căn tin bệnh viện mới (nhà cấp 4), ngày 19.7.2021 Bệnh viện Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trưng dụng để làm cơ sở điều tri Covid - 19 (Cơ sở 4), trong dó Căn tin bệnh viện đã được trưng dụng làm nơi trung chuyển và phân chia suất ăn cho nhân viên y tế và bệnh nhân Covid -19; vào ngày 1.8.2021 bệnh viện đã giao cho Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu để thực hiện việc nấu và cung cấp suất ăn cho nhân viên y tế và các đoàn tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị Covid-19 (cơ sở 4). Đến ngày 1.1.2022 Bệnh viện Vũng Tàu đã ký hợp đồng số: 01/HĐ DVvới HKD Nguyễn Thị Thanh Hà về việc cung cấp Suất ăn cho nhân viên phục vụ khám điều trị và bệnh nhân Covid -19.

Từ tháng 4.2022 đến tháng 8.2022 trong thời gian chờ làm thủ tục đấu giá, bệnh viện ký Phụ lục hợp đồng với HKD Nguyễn Thị Thanh Hà đề phục vụ bệnh nhân cho tới khi có kết quå trúng đầu giá.

Như vậy việc triển khai một số dịch vụ thiết yếu không y tế để phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện Vũng Tàu đã xin chủ trương của các cấp có thẩm quyền và đã thực hiện đúng quy định.

Làm rõ công ty TNHH sản xuất vật liệu công nghệ mới có địa chỉ 402/1 Thống Nhất, Phường 8, TP.Vũng Tàu, thời điểm nộp hồ sơ đấu giá đã có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa?

Công ty TNHH sản xuất VLXD Công Nghệ Mới tại thời điểm đấu giá đã có Giấy chứng nhận VSATTP (Giấy phép số 149/2020/ATTP-CNĐK, cấp ngày 30.3.2020 có giá trị đến 15.3.2023. Việc tư vấn và tổ chức đấu giá tài sản cho thuê, Bệnh viện Vũng Tàu đã ký hợp đồng với Công ty đấu giá Hợp Doanh Lam Sơn Sài Gòn đứng ra tổ chức đấu giá cho bệnh viện; về hồ sơ pháp lý đấu giá do Công ty đấu giá Hợp Doanh Lam Sơn Sài Gòn kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ trước, trong và sau quá trình đầu giá.

Như vậy Hồ sơ đấu giá của Công ty TNHH sản xuất VLXD Công Nghệ Mới tham gia đấu giá và trúng đấu giá Khu nhà chế biến suất ăn theo chế độ bệnh lý là hoàn toàn hợp lệ.

Làm rõ việc ký kết Hợp đồng Tài sản 7 Khu nhà chế biến theo chế độ bệnh lý giữa Bệnh viện và Công ty TNHH VLXD Công Nghệ Mới, có đúng giá như đã trúng thầu hay không và việc thu tiền có đúng như giá trúng thầu hay không?

Nội dung này bệnh viện thực hiện thu đúng, thu đủ số tiền theo kết quả trúng đầu giá và hợp đồng số 05/2022/BVVT-CNM giữa Bệnh viện Vũng Tàu và Công ty TNHH Sản Xuất VLXD Công Nghệ Mới về việc cho thuê nhà dinh dưỡng chế biến theo chế độ suất ăn bệnh lý.

Cao Kỳ
#