Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HĐND các cấp

Trong năm 2020, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của HĐND các cấp theo hướng khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, khẳng định vị thế quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với nhiều tổ chức Đảng được thành lập, vượt mục tiêu mà Thành ủy đề ra.

Chọn vấn đề dân sinh bức xúc để giám sát

Thời gian qua, HĐND các cấp thị xã Sơn Tây đã chọn những chuyên đề được cử tri quan tâm, những vấn đề mới đang đặt ra đối với sự phát triển của thị xã để giám sát, khảo sát. Đây chính là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thị xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri từ cơ sở

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. Qua các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh, kiến nghị của cử tri được giải quyết thấu đáo, triệt để, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

Tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020

Tập trung vào chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành uỷ về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2020 - 2025” có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, bền vững.

Thực hiện hiệu quả các dự án động lực

Phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàng Mai về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian tới, quận phải lên danh sách các dự án mang tính động lực để tập trung thực hiện một cách hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Rõ trách nhiệm, giải pháp từ phiên giải trình

Trong năm 2020, các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố có nội dung tập trung chủ yếu vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Thủ đô, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Thông qua các phiên giải trình đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp căn cơ, hiệu quả, từng bước khẳng định hiệu quả tích cực của hoạt động giải trình trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Trong năm 2020, HĐND huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã tập trung nâng cao hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, trong đó công tác giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri được HĐND huyện đặc biệt quan tâm theo dõi, tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Hà Nội tăng mức đầu tư trong lĩnh vực văn hoá

Tại phiên chất vấn về nhóm vấn đề thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, nhiều đại biểu đã gửi câu hỏi tới lãnh đạo quận, huyện trong việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử.