Ông Trương Việt Dũng được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 8.3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Đổi mới kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy trí tuệ của đại biểu

Trong năm 2020, ngoài việc chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp HĐND cũng như thực hiện nghiêm túc công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức còn đẩy mạnh đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát ở tất cả các cấp, qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc.

Giải quyết dứt điểm đơn thư liên quan đến bầu cử

Để công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Gia Lâm đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn cần tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử.

Hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất

Bên cạnh việc thực hiện tổ chức thành công các kỳ họp, phiên giải trình, trong năm 2020, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND quận Hoàng Mai đã được triển khai theo hướng đổi mới, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương.

Đổi mới công tác tổ chức kỳ họp cấp cơ sở

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, trong năm 2020, HĐND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công các kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm để xem xét, quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương. Đặc biệt, năm qua cũng là thời điểm đánh dấu hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã được đổi mới toàn diện, được duy trì thường xuyên và dưới nhiều hình thức phong phú.

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội