Hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá của Thường trực HĐND TP Hà Nội, thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”, trong năm 2020, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND thành phố được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các ban, Văn phòng và Tổ đại biểu HĐND thành phố năm qua tiếp tục được nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới và được tổ chức đúng luật. Nội dung, chương trình giám sát được bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh của thủ đô. Đồng thời, các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện...

	Trong năm 2020, hoạt động giám sát của HĐND thành phố được đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, được cử tri và nhân dân Thủ đô ghi nhận và đánh giá cao
Trong năm 2020, hoạt động giám sát của HĐND thành phố được đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, được cử tri và nhân dân Thủ đô ghi nhận và đánh giá cao
Ảnh: P.Long

Bên cạnh các hoạt động giám sát tại các kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND, trong năm 2020, HĐND các cấp đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Trong đó, HĐND thành phố tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề gồm: "Giám sát về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách" và "Giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thủ đô từ năm 2016 đến nay".

“Mặc dù những nội dung giám sát nêu trên đều là những lĩnh vực khó, liên quan đến nhiều cấp, ngành nhưng Thường trực và các Ban HĐND vẫn quyết tâm thực hiện đến cùng. Kết quả của các cuộc giám sát này chính là nội dung, căn cứ quan trọng để HĐND thành phố ban hành những nghị quyết chuyên đề về những nội dung đã thực hiện giám sát, được nhân dân và cử tri thủ đô ghi nhận và đánh giá cao” - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Trong năm qua, các Ban HĐND thành phố cũng đã chủ động triển khai 19 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh bức xúc, còn bất cập, chậm chuyển biến trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố như: giám sát về việc xử lý các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố cho các dự án kéo dài qua nhiều năm chưa có khối lượng thu hồi; giám sát việc thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp; giám sát về xây dựng, công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia, việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập...

Tháo gỡ tồn tại thông qua các kết luận giám sát

Đáng chú ý, việc triển khai giám sát của Tổ đại biểu HĐND thành phố trong năm 2020 có sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã, tập trung vào những nội dung thiết thực ở địa phương và được thực hiện khoa học, hợp lý, đúng quy định. Các thông báo kết luận giám sát, khảo sát bảo đảm tính khái quát, rõ ràng, cụ thể, nêu bật được những kết quả đạt được; những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể; tổng hợp, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới...

Đặc biệt, quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát được chú trọng, được phân giao theo từng lĩnh vực tới các Ban và Văn phòng HĐND thành phố. Đồng thời, có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND. "Đến nay, cơ bản toàn bộ các kết luận giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban, Văn phòng và Tổ đại biểu HĐND thành phố đều đã và đang được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, phát huy vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị thủ đô” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định. 

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua cũng thường xuyên được đổi mới, tiếp tục triển khai sâu rộng, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc của địa phương. Cụ thể, HĐND cấp huyện, cấp xã đã ban hành kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, trong đó ấn định rõ lộ trình, không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa điểm, thời gian giám sát... "Kết luận giám sát chủ yếu tập trung vào tháo gỡ tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp tới các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các đối tượng chịu giám sát” - Chủ tịch HĐND thành phố nhận xét. 

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)