Rà soát để tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả

Sáng 16.9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Cẩm Phả về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn.

Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện

Mặc dù số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm tỷ lệ cao song công tác này ở một số lĩnh vực còn chậm, trách nhiệm chưa rõ ràng, kết quả đạt được còn thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri. Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam kiến nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, lộ trình thực hiện; gắn với xử lý trách nhiệm trong việc chậm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và giám sát của Nhân dân

​​​​​​​Hiến pháp và Điều lệ Đảng đều quy định Nhà nước và Đảng phải thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, dựa vào Nhân dân để xây dựng Chính quyền, xây dựng Đảng. Do đó, khi người dân phản ánh, phê bình cán bộ, đảng viên có hành vi bất thường, thiếu chuẩn mực đạo đức, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan thẩm quyền và cá nhân liên quan nên cầu thị, báo cáo trung thực, cung cấp thông tin để Nhân dân biết; khi cần thiết hướng dẫn cho dân thực hiện quy trình phản ánh, yêu cầu giải trình.

Bài 1: Chuyển biến rõ nét

5 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, Chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) đã có những chuyển biến rõ nét. Năm 2019 đứng thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2018; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI - 2019) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX-2019) xếp hạng thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2018).

Huy động mọi nguồn lực, quan tâm chất lượng các tiêu chí

Trên cơ sở xem xét Báo cáo Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết HĐND nhấn mạnh: Tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, quán triệt và thực hiện quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có kết thúc”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để đến cuối năm 2020, 100% xã đạt 19/19 tiêu chí; trong chỉ đạo phải quan tâm đến chất lượng các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
23°С
TP. Hồ Chí Minh
32°С
TP. Hạ Long
25°С
Nha Trang
31°С
Vũng Tàu
27,7°С