Rà soát để tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả

Sáng 16.9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Cẩm Phả về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn.

Những dấu ấn đổi mới

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, có sự thay đổi về cán bộ chủ chốt nhưng HĐND huyện Tuyên Hóa vẫn bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn của huyện để điều hành, chỉ đạo và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, nhất là thực hiện tốt 2 chức năng quan trọng là giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương. Đó là chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa BÙI THANH CHUYÊN với Báo Đại biểu Nhân dân.

Xứng đáng với niềm tin của cử tri

Hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương được quyết định bởi chất lượng của đại biểu và để có được đại biểu có chất lượng, việc giới thiệu ứng cử viên xứng đáng để cử tri “chọn mặt gửi vàng” là hết sức quan trọng. Với huyện Tuyên Hóa, chất lượng đại biểu qua từng nhiệm kỳ đã được nâng cao rõ rệt; không chỉ ở trình độ học vấn, nhận thức, lý luận chính trị, mà còn thể hiện ở trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.

Giữ vững đà tăng trưởng

Nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Tuyên Hóa đã xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết, nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của cấp trên vào điều kiện thực tế của địa phương, tạo thuận lợi cho UBND huyện, các cấp, các ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,2°С
TP. Hồ Chí Minh
30,6°С
TP. Hạ Long
25,6°С
Nha Trang
32,8°С
Vũng Tàu
29°С