Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27°С
TP. Hồ Chí Minh
31°С
TP. Hạ Long
28°С
Nha Trang
30°С
Vũng Tàu
28,9°С