Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,4°С
TP. Hồ Chí Minh
28,7°С
TP. Hạ Long
28,9°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
27,2°С