Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
21,9°С
TP. Hồ Chí Minh
31,6°С
TP. Hạ Long
25,6°С
Nha Trang
29,9°С
Vũng Tàu
28,8°С