Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19,9°С
TP. Hồ Chí Minh
32°С
TP. Hạ Long
20,5°С
Nha Trang
26,8°С
Vũng Tàu
25,9°С