Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
34,4°С
TP. Hồ Chí Minh
35,3°С
TP. Hạ Long
30,6°С
Nha Trang
32,2°С
Vũng Tàu
30,8°С