Văn phòng Quốc hội Xây dựng cơ quan, đơn vị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp

- 18:11, 22/04/2022
Đoàn giám sát giám sát tai Công đoàn bộ phận Trung tâm Nghiên cứu pháp luật Hành chính - Nhà nước thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp
Tổ giám sát làm việc tại Công đoàn bộ phận Trung tâm Nghiên cứu pháp luật Hành chính - Nhà nước thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp

Chiều 22.4, Thực hiện kế hoạch 296/CĐVPQH9 của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Quốc hội về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, Tổ Giám sát của Công Đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức chấm thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”. Tổ đã làm việc với Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; Công đoàn cơ sở Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu lập pháp.

Tổ giám sát do Phó Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh làm trưởng đoàn.

Tổ giám sát tại Công đoàn bộ phận Ban Thư ký tòa soạn của Báo Đại biểu Nhân dân
Tổ giám sát làm việc tại Công đoàn bộ phận Ban Thư ký tòa soạn của Báo Đại biểu Nhân dân

Với thương châm khách quan, trung thực, trên tinh thần xây dựng, nhằm phản ánh trung thực việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết phong trào; kịp thời phát hiện, tôn vinh các thập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng mô hình mới, nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Tổ giám sát làm việc tại Công đoàn bộ phận Ban Thư ký thuộc Báo Đại biểu Nhân dân
Tổ giám sát làm việc tại Công đoàn bộ phận Ban Thư ký thuộc Báo Đại biểu Nhân dân

 

Khánh Duy