Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân với bà Phạm Thị Thanh Huyền
09:07 21/04/2022
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp Ban Thư ký Quốc hội, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba
16:59 15/04/2022