Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng

- Thứ Năm, 16/05/2024, 21:25 - Chia sẻ

Ngày 16.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng.

Tham dự hội nghị có: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghiêm Xuân Cường - Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh và trên 11.200 đại biểu tại các điểm cầu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm vừa qua, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 và Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1.7.2024. Qua đó, đáp ứng được kỳ vọng, mong mỏi của cử tri, Nhân dân cả nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch.

Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 -0
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị này nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng của 2 luật; làm rõ thêm trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong tổ chức thi hành luật trên thực tiễn cơ sở; cơ hội để cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh theo dõi, đánh giá, tiến hành giám sát đối với hoạt động của các cơ quan.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định của 2 luật đến Nhân dân. Đồng thời, bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác, góp phần triển khai Luật hiệu quả và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 -0
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai 

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Kinh tế đã phổ biến, giới thiệu về những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật Đất đai như: Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi đất do chậm triển khai dự án; miễn, giảm tiền thuê đất; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; giám sát quản lý, sử dụng đất đai…

Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 -0
 Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Nguyễn Hải Nam trao đổi về một số nội dung cơ bản của Luật Các tổ chức tín dụng 

Các đại biểu cũng được nghe đại diện Ủy ban Kinh tế trao đổi về một số nội dung cơ bản của Luật Các tổ chức tín dụng, như: hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm quyền cổ đông lớn, hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quỹ tín dụng Nhân dân, luật hóa quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản…

Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghiêm Xuân Cường - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghiêm Xuân Cường - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung phổ biến, quán triệt hai luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, chú trọng những điểm mới; đăng tải đầy đủ, toàn văn nội dung của luật và các văn bản quy định chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử ngay trong tháng 5.2024; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh phối hợp triển khai thực hiện tốt thi hành Luật Các tổ chức tín dụng.

Quảng Ninh: Hơn 11.200 đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 -0
Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm hội nghị tỉnh đến các điểm cầu trên địa bàn với sự tham dự của hơn 11.200 đại biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý để tổ chức thi hành hiệu quả luật gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chủ động nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, cử tri và Nhân dân; kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài...

Phong Nam
#