Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình lấy ý kiến góp ý một số dự án Luật trình Kỳ họp thứ Bảy

- Thứ Năm, 16/05/2024, 18:43 - Chia sẻ

Ngày 16.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình lấy ý kiến tham gia vào 3 dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ Bảy -0
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T. Tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào 3 dự thảo Luật dự kiến trình Kỳ họp thứ Bảy, gồm: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) gồm 9 chương, 102 điều; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn gồm 5 chương, 61 điều; Luật Địa chất và Khoáng sản có 12 chương, 117 điều.

Trong đó, đối với dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, đã bổ sung thêm các nội dung mới phù hợp với quá trình thực tiễn của đời sống xã hội về di sản văn hóa và hội nhập quốc tế; xã hội hóa nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, việc thẩm định tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn quy trình, thủ tục thực hiện còn khó khăn, kéo dài thời gian; thủ tục quy hoạch, tôn tạo di tích đặc biệt quốc gia còn gặp nhiều bất cập; nguồn lực tôn tạo, phát huy giá trị của di tích còn hạn chế. Đề nghị cần quy định rõ thẩm quyền xử phạt các vi phạm trong quản lý di sản…

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình lấy ý kiến tham gia vào 3 dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ Bảy -0
Đại biểu phát biểu ý kiến. Ảnh: T. Tâm

Đối với dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, cơ quan chủ trì soạn thảo đã công phu, kỹ lưỡng, ghép được 2 nội dung quy hoạch đô thị và nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời kiến nghị, quan tâm bổ sung thêm nội dung trong Điều 58 để đề cập sâu hơn sự tham gia việc giám sát thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng công khai, minh bạch để các tổ chức, Nhân dân tham gia xây dựng quy hoạch. Ngoài ra, quy hoạch cần có chiến lược lâu dài, phù hợp với quy hoạch chung…

Góp ý kiến vào dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, các đại biểu khẳng định, Luật đã bổ sung thêm nhiều nội dung, phù hợp với tình hình thực tiễn, giúp các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Đồng thời, đề xuất, cần phân loại rõ hơn các loại khoáng sản, trong đó có đất đắp; bổ sung thời hạn xử lý các mỏ vi phạm để tăng sức răn đe...

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình lấy ý kiến góp ý một số dự án Luật trình  Kỳ họp thứ Bảy -0
Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: T. Tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh, thông qua hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nắm bắt thêm thông tin về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý di sản văn hóa, quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý, bảo vệ khoáng sản. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan soạn thảo.

Trần Tâm
#