Bắc Kạn: Sớm có chế tài quản lý học sinh, sinh viên hút thuốc lá điện tử

- Thứ Tư, 15/05/2024, 17:51 - Chia sẻ

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị địa phương trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, sơ bộ kết quả TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp tại các địa phương, đơn vị; đồng thời, nghe UBND tỉnh, các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong thời gian qua; đồng tình với các chủ trương, chính sách và quyết định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhất là công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm quốc gia và việc kịp thời ban hành các văn bản điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân…

Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để phù hợp với quy định tại Điều 248 Luật Đất đai (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017; chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, đánh giá tác động và sớm ban hành Nghị định quy định việc tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trên địa bàn các xã khu vực III, khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có chế tài quản lý tình trạng học sinh, sinh viên hút thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng như hiện nay.

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm chỉ đạo thẩm định Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện các bước tiếp theo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Duy Chinh đề nghị UBND tỉnh chủ động, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, giao các ĐBQH trong Đoàn nghiên cứu, truyền tải đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong các phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV tới.

Ái Vân
#