Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri huyện Lương Tài

- 19:00, 17/06/2022

Chiều 17.6, ngay sau khi Kỳ họp thứ Ba kết thúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã thông báo tới các đại biểu, cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba.

Theo đó, tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; thông qua 17 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dầu khí (sửa đổi); xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri huyện Lương Tài -0
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cử tri huyện Lương Tài
Cử tri huyện Lương Tài bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, UBND tỉnh luôn lắng nghe ý kiến của cử tri; chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện Quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của cử tri, nhân dân và đất nước.

Cử tri huyện Lương Tài kiến nghị với Quốc hội, cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện Lương Tài như: Kinh phí nâng cao chất lượng thiết chế văn hoá tại cơ sở; kinh phí tu bổ các di tích và kinh phí lập hồ sơ xếp hạng di tích; đầu tư xây dựng chợ đầu mối tại xã An Thịnh tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ nông sản; cải tạo, nâng cấp một số công trình thuỷ lợi, kênh, mương, đường giao thông, Cầu Kênh Vàng, triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, y tế… 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thông tin nhanh đến cử tri huyện Lương Tài tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền.  

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân trả lời những câu hỏi, kiến nghị của cử tri; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hoàng Nga