Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2022

- Thứ Ba, 07/12/2021, 18:52
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân chủ trì hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị..jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Q.M.G

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ ĐBQH trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm hoạt động của từng ĐBQH trong Đoàn tham gia đóng góp quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng được sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Trong năm, ĐBQH tỉnh cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động tại nghị trường; góp phần hoàn thiện nền tảng pháp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, chú trọng phổ biến, tuyên truyền các dự án Luật được Quốc hội thông qua để đưa luật sớm đi vào cuộc sống. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp vào 8 dự án luật trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 165 nội dung kiến nghị gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã trực tiếp tham gia trên 82 lượt ý kiến vào các dự án Luật tại 2 kỳ họp Quốc hội và tại các hội thảo, hội nghị tham vấn luật do các cơ quan soạn thảo Luật và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức.

Trong năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng chủ động triển khai 4 cuộc giám sát được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Đoàn đã tổ chức 40 cuộc tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, trong đó 1 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến và 39 cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 13/13 địa phương trên địa bàn tỉnh với 9.000 lượt cử tri tham dự, trong đó có 194 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Mặc dù, có nhiều thay đổi về nhân sự nhưng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV vẫn hoạt động một cách bài bản, chất lượng. Các đồng chí Trưởng đoàn, Phó đoàn chuyên trách và cơ quan tham mưu giúp việc đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, các ĐBQH trên cơ sở nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp nhiều ý kiến trên diễn đàn Quốc hội và được đánh giá cao về chất lượng ý kiến tham gia. Bên cạnh đó, Đoàn cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan. Qua đó, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị - ảnh: Q.M.G
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng NinhNgô Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Q.M.G

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2022 là chuẩn bị tốt cho các kỳ họp thường lệ của Quốc hội. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng luật, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Mặt khác, Đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát theo Chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp để các đại biểu có điều kiện tham gia một cách đầy đủ nhất cũng như gắn kết hơn nữa trong hoạt động của các đại biểu trong đoàn.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân cũng đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh trong quá trình hoạt động; đảm bảo vừa hoàn thành trách nhiệm, vai trò của Đại biểu dân cử vừa cùng tham gia đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MẠNH TUÂN