ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hoà Bình): Tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội

- 12:46, 03/11/2021
Tham gia Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, các ĐBQH tỉnh Hoà Bình cho rằng, việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ĐBQH, các Đoàn ĐBQH có đầy đủ thông tin, dữ liệu, những kết quả trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian qua. Đây là điều kiện quan trọng để tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển và ổn định của đất nước, góp phần tạo nên sự thành công của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội.

Làm cơ sở để xác định các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lập pháp

Phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình, ĐBQH Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh, thực hiện Kết luận số 19-KL/TƯ, ngày 14.10.2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án Định hướng xây dựng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026); là Đề án có nội dung rất quan trọng, nhằm đánh giá lại thực trạng hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhiệm kỳ Khóa XIV, kết quả triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để từ đó xác định các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trần Tâm
Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình
Ảnh: Trần Tâm

Cũng theo đại biểu Ngọc, thông qua việc triển khai Đề án đã giúp các ĐBQH thấy được những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, thấy rõ những nguyên nhân của những tồn tại, từ đó xây dựng định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Khóa XV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Đây là những thông tin rất quan trọng cho ĐBQH thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác lập pháp, góp phần tạo nên sự thành công của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội.

Điều kiện quan trọng để tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển ổn định của đất nước

Đại biểu cho rằng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TƯ của Bộ Chính trị tới 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thành phố Hà Nội họp tại Hội trường Diên Hồng), với quy mô toàn quốc tới tất các các Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH và mời tham dự của các thành phần liên quan, ở Trung ương và địa phương vào thời điểm chuẩn bị cho đợt 2, Quốc hội họp tập trung của kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV là rất kịp thời. Qua đây cho thấy Quốc hội luôn chủ động và chuẩn bị sớm các nội dung cho công tác lập pháp; phù hợp để các đại biểu có thời gian nghiên cứu và xem xét.

Đặc biệt, việc tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường càng thể hiện quyết tâm đổi mới, linh hoạt và thích ứng của Quốc hội. Các nội dung của Đề án được các vị ĐBQH thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thiết thực và trách nhiệm, điều này cho thấy Quốc hội luôn tự đổi mới để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà cử tri và Nhân dân giao phó. Không chỉ vậy, việc tổ chức Hội nghị trong thời điểm này càng mang ý nghĩa quan trọng giúp cho các Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH các tỉnh, thành phố có đầy đủ thông tin, dữ liệu, những kết quả trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian qua.

Ảnh: Trần Tâm

Theo đại biểu Ngọc, đây là điều kiện quan trọng để tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển và ổn định của đất nước; là một trong những yếu tố quan trọng mang tính quyết định giúp đất nước có được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, với mong muốn quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, chuẩn bị sớm làm tốt từng khâu, xác định mục tiêu lấy quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và lợi ích Quốc gia dân tộc làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực Nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

“Đặc biệt, dưới sự điều hành linh hoạt của Chủ toạ theo hướng cởi mở đã cho thấy sự đồng thuận rất cao của Quốc hội. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho hội nghị cũng được thực hiện công phu, đã có nhiều ý kiến tham luận trách nhiệm, tâm huyêt, chất lượng góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TƯ”, đại biểu chia sẻ.

Trần Tâm