Hội nghị khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022

- Thứ Năm, 18/08/2022, 23:38 - Chia sẻ

Ngày 18.8 tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022.

Với sự tham dự của hơn 250 đại biểu, hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến công của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, định hướng hoạt động khuyến công năm 2023.

Theo báo cáo của Cục Công thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch năm (được giao 51,23 tỷ đồng). Trong đó, nguồn khuyến công quốc gia thực hiện đạt 11,07/11,14 tỷ đồng (đạt 99,37%); chiếm 14,71% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia năm 2021. Nguồn kinh phí khuyến công địa phương thực hiện đạt 94,11% so với kế hoạch (37,73/40,09 tỷ đồng); chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương của cả nước năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực trong hoạt động khuyến công là Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình...

Trong 7 tháng năm 2022, kinh phí toàn vùng đã thực hiện đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, cao hơn 62,15% so với cùng kỳ năm 2021. Kinh phí khuyến công phân bổ nhiều nhất cho hoạt động: xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn...

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung, thời gian qua, chính sách khuyến công được triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc. Hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Từ nay đến cuối năm, các địa phương phấn đấu hoàn thành 100% các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương được giao năm 2022; bảo đảm xây dựng, đăng ký các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2023 đúng thời hạn, có chất lượng; tập trung xây dựng các đề án nhóm, phấn đấu xây dựng được đề án điểm; hoàn thành các chỉ tiêu về số dự án và doanh thu tư vấn phát triển công nghiệp; 100% các địa phương cử cán bộ chuyên trách về hoạt động khuyến công tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức…

Tin và ảnh: Thanh Mai