Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

- Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:32 - Chia sẻ

Ngày 2.2, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Chương trình tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh và livestream trên các nền tảng số của tỉnh.  

Dự chương trình có: Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Báo cáo đề dẫn do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trình bày nhấn mạnh: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

 Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phi Anh

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, giúp cho thế hệ trẻ ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành. Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.471 đảng viên trẻ, trong đó có nhiều đảng viên là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, do thiếu kỹ năng sống nên vẫn còn có thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, sống buông thả, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện...

Thực trạng đó đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục có các giải pháp để tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng thế hệ trẻ Hà Giang giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ -0
Các đại biểu dự buổi tọa đàm. Ảnh: Phi Anh

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ về các nội dung: Vai trò của Đoàn Thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động trải nghiệm và các phong trào hành động cách mạng; phát huy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức cho đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; việc bảo tồn văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong thế hệ trẻ.

 Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ -0
Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phi Anh

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi về những bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm phát triển đảng viên trẻ; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ; động cơ, mục đích phấn đấu của đoàn viên, thanh niên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng và hỗ trợ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

 Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phi Anh

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò của thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp thanh niên ưu tú, tiêu biểu vào hàng ngũ của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, Đề án của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng đảng viên…

 Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo tỉnh Hà Giang khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Ảnh: Phi Anh

Tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giới thiệu phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Phần mềm gồm các chức năng chính như: Sinh hoạt Đảng; Học tập nghị quyết; Tin tức và truyền thông; Văn kiện, tư liệu; Quản lý văn bản và tiện ích. Tất cả đều được thiết kế khoa học và dễ sử dụng.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và  các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang.

Trọng Hiếu - Phi Anh
#