BHXH Đồng Nai

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thứ Ba, 12/04/2022, 14:04 - Chia sẻ
BHXH Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 390/BHXH-TCCB về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2022. Chỉ đạo rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của BHXH tỉnh và Kế hoạch của đơn vị; đề xuất những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, chủ động giải quyết hoặc báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện cải cách hành chính về BHXH tỉnh để kịp thời chỉ đạo hỗ trợ, xử lý.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC BHXH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính BHXH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm, đây là tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ và công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; kiên quyết xử lý nghiêm, có hình thức kỷ luật đối với trường hợp vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ cán bộ công chức viên chức không được làm, nhất là các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền... Quán triệt đến đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân về tinh thần trách nhiệm công vụ, thái độ, văn hóa ứng xử.

Tập trung rà soát quy trình, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện trong thủ tục hành chính của Ngành để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục, quy định không cần thiết tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là sử dụng văn bản điện tử để điều hành xử lý công việc, triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm liên quan của cán bộ công chức viên chức theo tinh thần văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai.

Văn bản cũng nêu rõ, văn phòng chủ động tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính không phù hợp với thực tiễn, các quy định không nhất quán để đề xuất sửa đổi, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc và thực hiện việc xác minh, kiểm tra những hành vi vi phạm theo thông tin phản ảnh qua đường dây nóng hoặc đơn tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; theo văn bản, ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền chuyển đến. Quá trình xác minh, kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm của viên chức, lao động hợp đồng trong thực thi công vụ; tham mưu, đề xuất Giám đốc BHXH tỉnh xử lý nghiêm theo quy định. Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi, tổng hợp tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trực thuộc và cá nhân.

Vân Phi