Bến Tre: Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu tại 5 cơ quan, đơn vị

- Thứ Năm, 16/02/2023, 15:20 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 tại 5 cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Bến Tre: Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu tại 5 cơ quan, đơn vị
UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu năm 2023 tại 5 cơ quan, đơn vị

Theo đó, 5 cơ quan, đơn vị sẽ được kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; UBND TP Bến Tre và Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp.

Việc kiểm tra, giám sát này nhằm mục đích quản lý, điều hành và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu đảm bảo đạt được mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả của hoạt động đấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Theo kế hoạch, phạm vi kiểm tra, giám sát là các dự án đầu tư/dự toán mua sắm sử dụng tất cả các nguồn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn phân cấp, nguồn chi thường xuyên, sự nghiệp, nguồn viện phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bảo hiểm Y tế,…) do UBND tỉnh hoặc Giám đốc các Sở chuyên ngành được ủy quyền phê duyệt quyết định đầu tư/phê duyệt dự toán; các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu tại đơn vị kiểm tra. 

Bến Tre: Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu tại 5 cơ quan, đơn vị
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải sẽ nằm trong đợt kiểm tra, giám sát

Theo UBND tỉnh Bến Tre, đoàn công tác sẽ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu theo các nội dung như: kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chứng chỉ liên quan đến trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên gia đấu thầu; kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; kiểm tra tình hình thực hiện các báo cáo về hoạt động đấu thầu định kỳ và kế hoạch triển khai liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng...

Kiểm tra, giám sát các dự án/dự toán mua sắm đã và đang triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay.

Trung Kiên
#