Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội Khóa XIV 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo của Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới, nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước. Các nhóm vấn đề chất vấn được xem xét, cân nhắc lựa chọn kỹ, là những vấn đề lớn, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội.