"Chúng tôi tự hào về sự phát triển của ngành"

Ngày 3.10 là Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn (KTTV) Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành KTTV (3.10.1945 - 3.10.2020) Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn GS.TS. TRẦN HỒNG THÁI - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đổi mới để tiếp tục nâng cao về chất và lượng

Một trong những mục tiêu của kinh tế tập thể, hợp tác xã mà chính sách của Đảng và Nhà nước hướng tới là phải trở thành hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phổ biến trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cao nhất cho thành viên các hợp tác xã và cộng đồng…

Sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm quốc gia

Hiện nay, trên địa bàn cả nước có nhiều hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn liền với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương ngày càng được mở rộng. Mô hình này đã trở thành xu thế tổ chức sản xuất để hợp tác xã nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

Lấy chính sách làm đòn bẩy

Đến nay, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút 10 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân tham gia, so với năm 2015, tăng 1,6 triệu thành viên... chính nhờ thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nên kinh tế tập thể, hợp tác xã đã góp phần đưa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiếp tục phát triển.

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Liên minh hợp tác xã Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức “Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và các hoạt động của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020”.

Tổng cục Quản lý thị trường: Hướng về vùng cao - Cùng em đến trường

Đoàn thanh niên Tổng cục Quản lý thị trường vừa phối hợp tổ chức chương trình “Hướng về vùng cao - Cùng em đến trường” cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày 24.9, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5036/BNV-TCBC về việc thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngành hải quan phủ sóng hiện đại hóa

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Trong tiến trình đó, ngành hải quan đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai cải cách hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực và đã được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tập trung giám sát các dự án khởi công mới

Phát huy vai trò đầu tàu của kinh tế hợp tác xã

Để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tại hội thảo phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức tại Sơn La, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành cần tạo điều kiện cho Liên minh hợp tác xã Việt Nam chủ trì, cùng các địa phương xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt và triển khai Đề án "Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030", đồng thời cần triển khai các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở mức cao hơn vùng khác.

Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

An ninh phát triển

Hình mẫu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Hình mẫu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Quảng Ninh chính là hình mẫu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các địa phương trong cả nước. Những tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn, cần được khai thác hiệu quả. Đặc biệt là về yếu tố con người năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới; hạ tầng phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; nhiều cảnh quan đẹp, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc...

Xem tiếp...