Hoàn thiện và đổi mới cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ 

Xem với cỡ chữ
Để tận dụng cơ hội từ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, theo các chuyên gia, cần hoàn thiện và đổi mới cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ mới được tạo ra từ cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường internet.

Cơ hội và thách thức

Tại Hội thảo Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) diễn ra mới đây, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Đinh Hữu Phí cho biết, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, với tốc độ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và được dự báo làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới.


Toàn cảnh Hội thảo Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Phí nhấn mạnh, cuộc cách mạng này làm cho thế giới “phẳng hơn”, bé hơn và phụ thuộc lẫn nhau hơn. Mỗi quốc gia đang đứng trước những cơ hội và thách thức. Nhiều quốc gia đang phát triển đã bị lỡ cơ hội tận dụng các thành tựu của các cuộc cách mạnh khoa học kỹ thuật trước đó để phát triển đất nước. Vì thế, cách mạng công nghiệp 4.0 được cho là cơ hội “vàng” để các nước đang phát triển nắm bắt cơ hội và vươn lên.

Giáo sư Mitsuyyoshi Hiratsuka đến từ Trường Đại học Tokyo nêu ra vấn đề liệu chiến lược sở hữu trí tuệ có dịch chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh? và việc sở hữu trí tuệ có vai trò như thế nào trong quá trình mở rộng thị trường sẽ cho biết năng lực công nghệ của công ty đó. Theo giáo sư Mitsuyyoshi Hiratsuka, nói đến triển vọng của sở hữu trí tuệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 là xác định vai trò của nó như một công cụ nhằm đạt lợi thế cạnh tranh trên thị trường tự do và công bằng bằng cách nhìn vào mô hình kinh doanh của công ty đó.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho hệ thống sở hữu trí tuệ là phải được xây dựng và vận hành thật sự hiệu quả, kiến tạo cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đổi mới cơ chế bảo hộ

Để thực hiện được điều này, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Đinh Hữu Phí cho rằng, cần hoàn thiện và đổi mới cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ mới được tạo ra từ cách mạng công nghiệp 4.0; hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường internet.

Đặc biệt, cần quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực của cơ quan sở hữu trí tuệ trong việc xử lý đơn đăng ký các đối tượng mới; áp dụng chính các công nghệ mới này trong việc vận hành Cơ quan sở hữu trí tuệ, nhất là các công nghệ blockchain, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, phải thúc đẩy hợp tác về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở quy mô khu vực và toàn cầu bởi vì nhiều vấn đề sở hữu trí tuệ đã vượt ra khỏi biên giới một quốc gia và bản thân mỗi quốc gia riêng rẽ không thể xử lý được.

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ Đỗ Thiên Hoàng khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mãnh mẽ sự phát triển, thay đổi của hệ thống sở hữu trí tuệ. Điều này thể hiện qua con số thống kê, năm 2016 có hơn 5.000 đơn sáng chế liên quan đến IoT đã được nộp tại Cơ quan sáng chế châu Âu và tăng trưởng 54% chỉ trong 3 năm 2014 - 2016.

Thực tế, việc các đơn sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ thông minh sẽ gia tăng nhanh chóng cùng với sự ra đời của các vật liệu mới và các sáng chế được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, song theo ông Hoàng, điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong việc bảo hộ các đối tượng sỡ hữu công nghệ. Bên cạnh đó, việc thực thi quyền trong môi trường số sẽ trở nên khó khăn hơn, vì vậy các chính sách cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để vừa không ngăn cản sự phát triển khoa học và công nghệ, vừa bảo đảm được an ninh, bảo mật và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ thỏa đáng.

Để ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0, theo đại diện Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) Manabu Niki, cần có sự kết nối giữa sở hữu trí tuệ và các ngành công nghiệp bởi Hệ thống S sở hữu trí tuệ đã và đang hỗ trợ cho sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp. Các Cơ quan sở hữu trí tuệ cần có kế hoạch hành động sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) cho từng giai đoạn từ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu.

Ông Manabu Niki cho hay, hiện JPO cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN thông qua các Tuyên bố chung về sở hữu trí tuệ giữa Nhật Bản – ASEAN và Kế hoạch hành động về sở hữu trí tuệ năm 2019 giữa Nhật Bản – ASEAN. Với Việt Nam, JPO cũng đẩy mạnh họp tác song phương Chương trình thẩm định nhanh PPH, trao đổi thẩm định sáng chế, Hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin…

Vân Phi