Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Sóc Trăng Khóa X

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 6,5% đã đề ra, thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Sóc Trăng Khóa X, các đại biểu cho rằng: Toàn tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ở từng ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, phải tập trung hoàn thiện, sửa đổi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tạo động lực cho các đối tượng thụ hưởng vượt qua khó khăn hiện tại.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh H. Ngân
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Ảnh H. Ngân

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo đánh giá tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước đạt 3,77%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai chặt chẽ, điều hành dự toán thu - chi trong phạm vi dự toán được giao, sử dụng ngân sách tiêt kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 2.593 tỷ đồng, bằng 69,76% dự toán và tăng 6,13% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 2.522 tỷ đồng, bằng 68,87% dự toán, tăng 10,67%… Bên cạnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận ở các lĩnh vực.

Thảo luận tại kỳ họp, bên cạnh ghi nhận những mặt tích cực, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm, tỉnh cần tập trung tháo gỡ, khắc phục kịp thời nhiều hạn chế, yếu kém. Trong đó, nổi lên là: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với cùng kỳ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh đã giảm từ vị trí 41 trên bảng xếp hạng cả nước (năm 2019) xuống 61 (năm 2020), đứng thứ 13 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dù tăng 2 bậc nhưng vẫn còn thấp và chỉ đứng thứ 11 trong khu vực. Đặc biệt, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Hiện tại, lượng hồ sơ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng gia tăng; chất lượng, hiệu quả giáo dục vẫn thấp so với khu vực và chưa đồng đều giữa các vùng trong tỉnh…

Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép

Trong báo cáo thẩm tra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm UBND tỉnh đề ra 6 tháng cuối năm, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nhất là đối với các loại nông sản. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhằm bảo đảm năm 2021 thu đạt và vượt dự toán; tiếp tục quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thời gian còn lại của năm 2021, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bảo đảm giải ngân 100% vốn theo kế hoạch. Trong đó, quy định cụ thể hình thức xử lý trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Thành Sơn nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 6,5% như Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, UBND tỉnh cần tập trung quyết liệt, có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện, sửa đổi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gắn với một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển và tình hình thực tiễn; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa và thực sự giúp các doanh nghiệp, người dân nâng cao năng lực cạnh tranh, bứt phá.

Thảo luận tổ tại kỳ họp, các đại biểu thuộc Tổ đại biểu huyện Mỹ Tú đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu, cụm công nghiệp, quan tâm vấn đề việc làm của công nhân. Đồng thời, bổ sung các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; rà soát nhân lực, đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư tỉnh để có hướng phân cấp đầu tư phù hợp cho các huyện, thị, thành nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Tổ đại biểu huyện Mỹ Xuyên đề xuất nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; có giải pháp bình ổn giá đầu vào các vật tư nông nghiệp và ban hành chính sách liên kết sản xuất nông nghiệp từ các sở, ngành cụ thể…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị, toàn tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc" với quyết tâm cao, hành động quyết liệt để kiềm chế, đẩy lùi dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ...

SƠN NGUYÊN