Cà Mau

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Ðề án Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, sau 7 năm, Cà Mau đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nhàn rỗi ở nông thôn với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người; nhiều mô hình đạt hiệu quả tiếp tục được triển khai nhân rộng.

Nhiều mô hình hiệu quả

Theo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, Ðề án Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện từ năm 2014. Đến nay, đã huy động được 42 tỷ đồng, thực hiện được 230 dự án, cho 4.665 hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận vốn ủy thác trên 787,973 tỷ đồng hỗ trợ cho 34.600 hộ hội viên, nông dân vay phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 9/9 huyện, thành phố đều đã xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Nhiều mô hình, dự án triển khai từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiệu quả

Các cấp hội trực tiếp tổ chức triển khai trên 11.256 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn về các chủ trương xây dựng, phát triển nguồn vốn cho 451.520 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức 77.253 cuộc tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức như trên các phương tiện thông tin, báo, đài, website; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn; thường xuyên nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt…

Nhiều mô hình cho thấy tính hiệu quả cao, giúp các hộ hội viên, nông dân phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá, giàu và hiện đang tiếp tục được triển khai nhân rộng trên địa bàn. Tiêu biểu như nuôi cua thương phẩm ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi; trồng bồn bồn ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước; nuôi cá chình, cá bống tượng ở TP. Cà Mau; trồng rau an toàn tại xã Khánh Bình Đông và trồng chuối xiêm trên vùng đất phèn tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời; nuôi gà nòi lai ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình; nuôi cá thâm canh nước ngọt, kết hợp trồng cây ăn quả ở huyện U Minh...

Từ các dự án sử dụng nguồn đầu tư nhờ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân còn giúp gia tăng sự chia sẻ và tính đoàn kết giữa các thành viên tham gia dự án, cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh... Nhờ đó, các mô hình đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn, ước tính mức thu nhập của các thành viên tham gia dự án bình quân đạt gần 4 triệu đồng/người/tháng.

Từ hoạt động của các mô hình, dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau đã xây dựng và thành lập được 230 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã, 591 tổ hội nghề nghiệp, 13 chi hội nghề nghiệp. Nhiều mô hình, dự án đạt hiệu quả cao đang tiếp tục được triển khai nhân rộng như mô hình nuôi sò huyết thương phẩm, nuôi cua thương phẩm, nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi cá chình, cá bống tượng, nuôi cá đồng, trồng màu, trồng dưa lưới...

Triển khai phối hợp chặt chẽ

Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi sò huyết thương phẩm ấp Má Tám (xã Việt Thắng, huyện Phú Tân) Nguyễn Mai Hằng cho hay, trước khi thực hiện dự án, kinh tế của nông dân gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, nhàn rỗi lao động, chưa được tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Từ khi hội tổ chức triển khai, thực hiện đề án đến nay hoạt động sản xuất của bà con có nhiều khởi sắc, lợi nhuận từ đó cũng tăng lên. Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực vươn lên của nông dân.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Trần Thị Quyết, khi triển khai các dự án, hội chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trọng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; cũng như tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ vật tư nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai mạnh mẽ, phát huy vai trò của trưởng ấp trong phối hợp thực hiện hoạt động vay vốn tại cơ sở, nhất là tham gia họp bình xét tại chi hội.

Tuy nhiên, do nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân vẫn còn hạn hẹp, chỉ đáp ứng được phần nhỏ trong tổng nhu cầu vốn của hội viên, nông dân. Một số huyện, cơ sở từng thời điểm chưa quan tâm sâu sát nhiệm vụ tham mưu cấp uỷ, chính quyền, ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân về tuyên truyền, vận động quỹ nên kết quả nguồn vốn ngân sách cấp vẫn còn ít...

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh đạt 25 tỷ đồng trở lên; Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 2 tỷ đồng trở lên/đơn vị; 100% Hội Nông dân cấp xã vận động tạo nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau xác định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân. Cùng đó, chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, mở rộng quy mô vốn, đổi mới nội dung hoạt động của quỹ, bảo đảm nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vốn của hội viên, nông dân.

Nhật Phương