Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Hỗ trợ nhanh, kéo dài cho doanh nghiệp đến 2023 

Xem với cỡ chữ
Theo đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân, dịch Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài, vì vậy Chính phủ cần có sự hỗ trợ nhanh, kéo dài các chính sách cho doanh nghiệp đến hết năm 2023.

 

Nhật Khánh