Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa ban hành văn bản số 2157/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, BHXH Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng trong tổ chức thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt là công tác xây dựng quy trình, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong nội bộ; ngành BHXH đã sớm hoàn thành việc gửi thông báo về số tiền do giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến hơn 375.000 đơn vị, với trên 11,2 triệu lao động, góp phần hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Trên tinh thần tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giảm bớt khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.

Ngành bảo hiểm xã hội kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp

Thứ nhất, quán triệt công chức, viên chức, người lao động tuân thủ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp và người lao động, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, cần tập trung ưu tiên thực hiện của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương báo cáo UBND tỉnh, thành phố các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp.

Thứ ba, phân công, theo dõi nắm bắt, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định. Khi nhận được quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động của Sở theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chuyển ngay kinh phí để doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, nhằm duy trì việc làm bền vững của đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ năm, kịp thời thực hiện xác nhận các danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách lao động ngừng việc; danh sách lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có đủ hồ sơ  đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống, hoặc vay vốn để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Thành lập đoàn công tác BHXH Việt Nam

Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn hệ thống BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH. Cùng với đó là tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người lao động và doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; kịp thời hoàn thiện các chức năng trên phần mềm; đáp ứng ngay việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và công tác quản lý, tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

Ngành bảo hiểm xã hội kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp
Ngành bảo hiểm xã hội kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp

Đặc biệt, với tinh thần khẩn trương triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã quyết định thành lập Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn làm Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc liên quan, đến BHXH 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; chính sách BHYT và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành tại các địa phương. Đồng thời, làm việc, trao đổi, phối hợp với lãnh đạo tỉnh, thành phố; tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam đã khẩn trương và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện các công tác liên quan một cách chủ động, kịp thời, với mục tiêu cao nhất là đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm khâu thực hiện giải quyết hồ sơ được triển khai một cách thuận tiện và trong thời gian nhanh nhất, tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động.

Có thể nói, với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ

Hải Yến