Hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ
Chiều 8.9, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc đã diễn ra Hội thảo Định hướng nghiên cứu chương trình khoa học và công nghệ (KH - CN) cấp quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Những năm qua, các hoạt động nghiên cứu KH - CN của Ủy ban Dân tộc đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt vùng, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc. Đồng bào DTTS và miền núi đã biết sử dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ, góp phần tăng năng suất cây trồng cải thiện thu nhập cho gia đình và địa phương. Theo thống kê, giai đoạn 2016 - 2020, đã có 353 dự án nông thôn miền núi được triển khai.

Toàn cảnh hội thảo

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải, kết quả đạt được của hoạt động nghiên cứu KH - CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đánh giá khách quan thì hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn trước chưa chuyên sâu, nhiều đề tài chưa có tính mới. Nhiều đề tài nghiên cứu chưa đi sâu vào những vấn đề nổi cộm của vùng, không tạo hướng đột phá mới phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Do vậy, theo ông Lê Sơn Hải, hoạt động nghiên cứu Chương trình KH - CN cấp quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 cần khắc phục tồn tại, bám sát Nghị quyết 120 của Quốc hội (phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030). Thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030…

Tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ, thời gian tới tiếp tục có nhiều chương trình KH - CN cấp quốc gia hướng đến vùng DTTS và miền núi. Nghiên cứu các luận cứ, giải pháp khoa học, hoàn thiện các cơ chế chính sách áp dụng phù hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Nghiên cứu nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS theo địa bàn, theo tầng lớp xã hội, theo lứa tuổi… Xây dựng các mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ hiện đại, hình thành mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 cho đồng bào DTTS. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng KH - CN tới cộng đồng và người dân nhằm góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi trong các giai đoạn tiếp theo.

Tin và ảnh: Thanh Bình