Hình ảnh Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh