Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị

Hiệu quả thiết thực 

Xem với cỡ chữ
Từ những chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND đã đem lại những hiệu quả thiết thực, nhất là việc tổ chức kỳ họp không giấy. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm ứng dụng cho đại biểu cập nhật tài liệu nghiên cứu và tài liệu phục vụ kỳ họp; nâng cấp chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri để mở rộng tương tác giữa cử tri với đại biểu HĐND...

Từ thành công của Trang thông tin điện tử

Đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin trong hoạt động của HĐND, năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng trang website chính thống của HĐND tỉnh trên môi trường internet nhằm truyền thông, phổ biến các hoạt động của HĐND tỉnh, tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trang thông tin điện tử chính là cầu nối cung cấp, trao đổi thông tin giữa HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cử tri trong toàn tỉnh. Sau hơn hai năm đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử đã khẳng định được vai trò và là giải pháp hỗ trợ quan trọng để HĐND tỉnh triển khai các kỳ họp không giấy.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17, HDND tỉnh Quảng Trị Khóa VII
Ảnh: Trung Tuyến

Nhằm nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Viễn thông Quảng Trị tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, đào tạo cho đại biểu HĐND tỉnh cách thức cập nhật và lưu trữ thông tin. Đồng thời, phối hợp với Báo Quảng Trị đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức kỹ năng viết tin, bài để kịp thời cập nhật các hoạt động của HĐND tỉnh nhanh nhất. Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh hiện đã liên kết đường dẫn tới nhiều cơ quan báo chí quan trọng trong nước như: Báo điện tử Đảng Cộng sản, Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ… để đại biểu và công chức dễ dàng tra cứu thêm thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Tính đến nay, trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh Quảng Trị đã đăng tải gần 400 tin, bài viết với số lượng truy cập trên 400.000 lượt, cập nhật các tài liệu nghị quyết, kỷ yếu các khóa HĐND tỉnh với số lượng hàng trăm trang. Đồng thời, đây cũng là trang truy cập chính thức khi HĐND tỉnh triển khai các kỳ họp không giấy trong năm 2019 và 2020. Quan trọng hơn, đây còn là nơi cử tri nắm bắt nhiều thông tin như: Nội dung các nghị quyết, diễn biến các phiên họp, kỳ họp, các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, thông tin đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiến độ thực hiện các công việc trên chuyên mục Đại biểu - cử tri. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cấp các chuyên mục để cử tri và đại biểu có thể tương tác hai chiều. Đồng thời, giúp cử tri tiếp cận nhiều thông tin hữu ích hơn nữa trên chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri.

Đến hiệu quả những kỳ họp không giấy

Một trong những điểm nhấn của HĐND tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ này là tổ chức thành công kỳ họp không giấy. Tháng 8.2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 252/NQ-HĐND về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động HĐND tỉnh Quảng Trị. Trong đó, xác định xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng mục tiêu tin học hóa toàn diện phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; giảm thiểu việc in ấn hồ sơ, tài liệu, công văn giấy tờ trong các kỳ họp HĐND; xây dựng hệ thống phần mềm có khả năng tương tác cao từ việc tương tác điều hành của chủ tọa cuộc họp đến đại biểu HĐND; tương tác hai chiều giữa HĐND với cử tri.

Trước đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, mỗi đại biểu HĐND tỉnh đã được cấp một máy tính xách tay, cấp tài khoản cá nhân phục vụ truy cập các thông tin, tài liệu, văn bản… nhanh chóng, thuận tiện. Tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Trị đã lần đầu tiên tổ chức thành công kỳ họp trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đại biểu được chia thành 5 tổ, mỗi tổ không quá 20 người để bảo đảm khoảng cách theo quy định. Kỳ họp đã hoàn thành tất cả nội dung đề ra và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Thành công của kỳ họp mang đậm dấu ấn chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND tỉnh đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND.

Mở rộng tương tác giữa cử tri với đại biểu

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của cơ quan dân cử thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, rõ nét. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề cần được khắc phục như: Hệ thống văn bản điện tử chưa hoàn thiện các tính năng tối ưu trong sử dụng; việc tham gia cộng tác tin, bài của cộng tác viên chưa nhiều và chất lượng chưa cao; nhiều tính năng trang web chưa được nâng cấp, cập nhật để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của đại biểu…

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Viễn thông Quảng Trị hoàn thiện phần mềm ứng dụng cho đại biểu cập nhật tài liệu nghiên cứu và tài liệu phục vụ kỳ họp… Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ đại biểu sử dụng linh hoạt các ứng dụng trong bấm nút và cập nhật, lưu trữ các tài liệu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đối với Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ sớm nghiên cứu, lựa chọn phương án nâng cấp phù hợp; xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động của HĐND tỉnh gắn với hoàn chỉnh giao diện và nâng cao kỹ thuật ứng dụng cập nhật thông tin. Thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời hệ thống các văn bản, tài liệu; nâng cấp chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri để mở rộng tương tác giữa cử tri với đại biểu HĐND. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho công tác viên các kỹ năng chuyên sâu khi viết về hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn.

TRUNG TUYẾN