Giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang

Hiệu quả thiết thực 

Xem với cỡ chữ
Nhận thức rõ hoạt động giải trình là nhiệm vụ quan trọng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ này đã rất quan tâm tổ chức những phiên giải trình với cách làm sáng tạo, phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động. Số kết luận, kiến nghị sau giải trình đã được giải quyết đạt 92,3% (48/52 ý kiến). Có những vụ việc tồn đọng và kéo dài hơn 10 năm chưa được giải quyết dứt điểm, sau khi diễn ra phiên giải trình đã được khắc phục ngay.

Thảo luận, tranh luận sôi nổi

Các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tạo hiệu ứng tích cực, được Thường trực HĐND cấp huyện học tập và tổ chức giải trình tại địa phương như: Thường trực HĐND huyện Sơn Dương tổ chức giải trình việc quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn; Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa tổ chức giải trình việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn.

Trước hết, nội dung giải trình là một trong những vấn đề Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm chỉ đạo, phân công 1 Ban HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban khác nghiên cứu, lựa chọn, tập trung vào vấn đề nổi cộm, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội được cử tri, dư luận quan tâm. Tiếp đó, khảo sát là một công đoạn quan trọng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nhưng bảo đảm tính toàn diện; một số báo cáo kết quả khảo sát có minh họa bằng hình ảnh kèm theo làm cơ sở tăng tính thuyết phục cho những nội dung yêu cầu giải trình và đề xuất, kiến nghị khi yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan giải trình.

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện, tài liệu phục vụ phiên giải trình, kịp thời đăng tải và gửi qua phần mềm gửi nhận tài liệu đến từng đại biểu là lãnh đạo Ban chuyên trách và thành viên của các Ban HĐND tỉnh. Để mỗi đại biểu có thời gian nghiên cứu, tiếp cận tài liệu hiệu quả nhất, khuyến khích động viên đại biểu tham gia đặt câu hỏi, nhất là đại biểu cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực.

Thành phần tham dự tùy theo nội dung giải trình để triệu tập, mời lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan đến dự và giải trình những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm. Các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, trọng tâm, rõ địa chỉ và gắn với trách nhiệm của giám đốc các sở, ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý; yêu cầu làm rõ trách nhiệm đồng thời có biện pháp khắc phục, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Thông qua đối thoại, tranh luận trực tiếp giữa đại biểu với người trả lời đã làm rõ hơn các nội dung các đại biểu, Nhân dân và cử tri quan tâm.

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên họp giải trình việc quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn

Ảnh: Đỗ Dũng 

Trên 90% kết luận, kiến nghị được giải quyết

Qua 8 phiên giải trình, ban hành 14 kết luận sau các phiên giải trình từ đầu nhiệm kỳ, đến nay số kết luận, kiến nghị sau giải trình đã được giải quyết đạt 92,3% (48/52 ý kiến). Nổi bật có những vụ việc đã tồn đọng và kéo dài hơn 10 năm chưa được giải quyết dứt điểm, sau khi diễn ra phiên giải trình đã được khắc phục ngay. Các vụ việc phức tạp, kéo dài được UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giao cho các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm.

Đơn cử, qua giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh đã cấp được 532.824 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 260.741,41ha/278.284,0ha diện tích cần cấp (tăng 39.150 giấy, 8.281,61ha so với trước khi tiến hành giải trình). Từ giải trình việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn, ngành chuyên môn đã tham mưu xây dựng nghị quyết sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi, chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2021; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Qua giải trình việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 98%; công tác quản lý về thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội được tăng cường, đẩy mạnh; tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp được hạn chế... Các vấn đề kết luận tại phiên giải trình về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các công trình cấp nước sạch tập trung và có phương án xử lý, khắc phục đối với từng công trình để bảo đảm mục tiêu đủ nguồn nước, chất lượng nguồn nước đạt tiêu chuẩn theo quy định phục vụ đời sống sinh hoạt của Nhân dân…

Đặc biệt, ngay trong quá trình khảo sát chuẩn bị cho phiên giải việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn, một số vụ việc đã được UBND cấp huyện tiếp thu, giải quyết dứt điểm như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên; vụ việc giải quyết kiến nghị của 6 hộ gia đình tổ 4 phường Ỷ La, TP Tuyên Quang đề nghị được giao đủ đất theo đúng diện tích bán đấu giá đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tuyên Quang giải quyết dứt diểm. Đồng thời, kiểm tra, rà soát và có giải pháp cụ thể đối với các trường hợp vướng mắc trong việc giao đất tại thực địa cho các hộ gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn...

LINH NGUYỄN