Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 

Xem với cỡ chữ
Các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh được ban hành trong thời gian tới sẽ hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển giàu đẹp, văn minh. HĐND tỉnh sẽ đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy bản lĩnh của các đại biểu để có những quyết sách sát thực tiễn, phù hợp, hiệu quả đáp ứng sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đó là những nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX mới đây.

Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh với đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX

Bảo đảm kế thừa, phát triển

Trong các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND tỉnh Hà Nam đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Kế thừa và tiếp nối thành công đó, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XIX mới đây cũng đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Trong đó, có nội dung quan trọng là xem xét, quyết định nhân sự chủ chốt bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới. Như chia sẻ của Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII Phạm Sỹ Lợi: Đây là công việc nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp, kế thừa, phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh giai đoạn 2021 - 2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thận trọng xem xét khách quan, dân chủ, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín bầu vào các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh. Với sự tín nhiệm cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV Lê Thị Thủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy khẳng định, sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là trong thảo luận, thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giám sát việc thực hiện những quyết sách đó theo quy định... bảo đảm các quyết sách đúng đắn, phù hợp, linh hoạt, góp phần xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Người đứng đầu UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Trương Quốc Huy cũng nêu rõ quyết tâm cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh. Trước mắt, sẽ tập trung chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển 6 tháng cuối năm… Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Theo dõi diễn biến tại kỳ họp, nhiều cử tri tỉnh Hà Nam bày tỏ kỳ vọng: Với bộ máy nhân sự chất lượng cùng hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, xác đáng vào các quyết sách lớn cho sự phát triển của tỉnh. Để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Quyết sách sát thực

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa XIX được tổ chức thành công cũng là thời điểm Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Hà Nam đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong bối cảnh thời cơ có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và để lại hậu quả nặng nề, đòi hỏi HĐND, UBND tỉnh phải tập trung trí tuệ, năng lực và phối hợp chặt với các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Mỗi đại biểu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu làm người đại diện cần nỗ lực thực hiện cam kết của mình, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh bày tỏ mong muốn, các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh được ban hành trong thời gian tới sẽ hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển giàu đẹp, văn minh. “HĐND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy bản lĩnh của các đại biểu để có những quyết sách sát thực tiễn, phù hợp, hiệu quả đáp ứng sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh… Kết quả tốt đẹp của kỳ họp sẽ tạo tâm thế cho Hà Nam thực hiện tốt nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ”, Trưởng ban Công tác đại biểu tin tưởng.

Diệp Anh