KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững 

Xem với cỡ chữ
Bước vào nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh Hưng Yên sẽ phải tập trung cao độ để tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TRẦN QUỐC TOẢN khẳng định: Sẽ kế thừa, phát huy thành tựu của nhiệm kỳ trước; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững của Hưng Yên sớm thành hiện thực.
Tập thể Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại kỳ họp
Ảnh: L. Hiếu

Mỗi cán bộ được chọn đều thực sự tiêu biểu

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã khép lại với rất nhiều dấu ấn quan trọng. Trong đó, có việc kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo để bảo đảm cho bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả trong suốt cả nhiệm kỳ. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ đã được mỗi đại biểu HĐND tỉnh nhận thức rõ. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt chọn lựa những cán bộ có đủ đức, đủ tài, đủ sức đảm đương các trọng trách trong bộ máy chính quyền mà cử tri và Nhân dân toàn tỉnh giao cho.

Tại kỳ họp, các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh đều được kiện toàn với tỷ lệ tín nhiệm rất cao. Đặc biệt, 2021 - 2026 là nhiệm kỳ đầu tiên, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh được bố trí hoạt động chuyên trách. Đây sẽ là điều kiện quan trọng không chỉ phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh mà còn giúp hoạt động của Thường trực HĐND chất lượng, hiệu quả hơn theo đúng nghĩa cơ quan thường trực. 

Được tin tưởng, giao đảm nhiệm chức vụ đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương Khóa XVII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản chia sẻ: Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, cá nhân ông sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, luôn cố gắng hết sức cùng các đại biểu HĐND tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tích cực đóng góp tâm sức vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trong phần phát biểu nhận nhiệm vụ của mình cũng tự nhận thấy: Những lá phiếu bầu cho ông vừa là niềm vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm rất lớn. Với trọng trách người đứng đầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sẽ nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng với tập thể Ban Cán sự và các thành viên UBND tỉnh chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với Nhân dân với cộng đồng của mỗi thành viên UBND tỉnh. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần thiết thực xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong toàn quốc.

Phát huy lợi thế để phát triển nhanh, bền vững

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, HĐND, UBND tỉnh đã có rất nhiều đổi mới, đạt được những thành tựu hết sức đáng ghi nhận. Dù vậy, sự vận hành liên tục của đời sống kinh tế - xã hội luôn đặt ra yêu cầu đổi mới liên tục cho bộ máy chính quyền để bắt kịp sự tiến bộ và những thay đổi không ngừng nghỉ. Mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh cũng xác định rất rõ là duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Giữa bối cảnh thời cơ có nhiều song cũng không ít thách thức đan xen, HĐND, UBND tỉnh Khóa XVII cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nhất là đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm huy động mọi nguồn lực phát huy các lợi thế của tỉnh để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới là rất nặng nề. Trọng tâm, là thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra: Xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện hơn nữa Chương trình hành động của cá nhân, sao cho sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với trách nhiệm người đại biểu Nhân dân.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã khép lại thành công để mở ra sự khởi đầu đầy hứa hẹn trong hoạt động của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri và Nhân dân toàn tỉnh tin tưởng, với quyết tâm đổi mới và tinh thần không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, tập thể HĐND, UBND tỉnh sẽ thực sự đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa Hưng Yên lên một tầm cao mới. 

HUYỀN LOAN