Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Hiến kế để phát triển bền vững 

Xem với cỡ chữ
Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu, với quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Yên Bái chịu nhiều tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, Đảng bộ tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn Mai Mộng Tuân cho rằng: 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực, bộ mặt nông thôn đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì sản xuất còn thiếu tính ổn định, nhiều yếu tố phụ thuộc. Bên cạnh đó, mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân hay HTX chưa gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ. Một trong những nguyên nhân chính do chưa thực sự thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và trình độ công nghệ cao đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, cũng còn thiếu các mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực.

Hiến kế cho lĩnh vực này, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn Mai Mộng Tuân chia sẻ: Tỉnh cần có bước tác động tạo chuyển biến mạnh mẽ để nhất quán về nhận thức từ lãnh đạo, quản lý và nông dân về vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp trong hỗ trợ phát triển sản xuất. Đồng thời, nâng cao chất lượng trong công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Cần xác định rõ các sản phẩm chủ lực, lợi thế vùng, các sản phẩm có vùng sản xuất tập trung để định hướng đầu tư phát triển. Đặc biệt, để thu hút được các doanh nghiệp, cần có chính sách thông thoáng hơn và hành động thông suốt của cấp ủy, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, tiếp tục thực hiện những chính sách hỗ trợ hiệu quả của tỉnh đối với các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về đất đai. Riêng trong trồng trọt, bước đầu cho thuê đất để hình thành vùng lõi của doanh nghiệp, sau đó mở rộng liên kết với nông dân để tạo vùng nguyên liệu tập trung và ổn định…

Bí thư Huyện ủy Trấn Yên Nguyễn Thế Phước cũng cho rằng: Tỉnh cần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp bắt đầu từ quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh có thế mạnh phù hợp với đặc điểm từng khu vực; có các giải pháp quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất để tăng nhanh sản lượng, giá trị; tiếp tục nghiên cứu đưa vào thử nghiệm một số cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, sớm xây dựng chính sách tư vấn, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất cho nông dân để tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào trong sản xuất. Bởi, khi hình thành mối liên kết theo chuỗi giá trị đòi hỏi người nông dân phải có trình độ sản xuất thì mới đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XIX Trần Huy Tuấn phát biểu ý kiến tại Đại hội  

Phát triển du lịch xanh, bản sắc

Có thể thấy, du lịch đang là tiềm năng lớn của Yên Bái. Lĩnh vực này được Đại hội lần thứ XIX của tỉnh xác định “Tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn; đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc”. Để phát triển ngành công nghiệp không khói này, tỉnh đã có kế hoạch, chiến lược phát triển từ ngay đầu nhiệm kỳ. Theo đó, Yên Bái đã ban hành Nghị quyếtsố 35-NQ/TU ngày 18.10.2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến, thực tế, Yên Bái chưa có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thể hiện bản sắc; chưa xây dựng và định vị rõ được thương hiệu du lịch Yên Bái; nguồn nhân lực du lịch còn thiếu, tính chuyên nghiệp chưa cao và phần lớn là chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu  Bên cạnh đó, các tour kết nối du lịch trong và ngoài nước còn chưa hình thành rõ nét, tính liên kết trong phát triển du lịch còn hạn chế, nhất là liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và trong hoạt động xúc tiến, quảng bá…

Phó Chủ tịch UBND Dương Văn Tiến cho rằng: Để đạt được mục tiêu đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc, tỉnh cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Theo đó, cần khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển các sản phẩm du lịch bảo đảm xanh, bản sắc, hấp dẫn nhằm mang lại những trải nghiệm xanh, hành trình nghỉ dưỡng xanh cho du khách. Đồng thời, chú trọng xây dựng và tuân thủ thực hiện quy hoạch tại các vùng du lịch, bảo đảm phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng; tăng cường liên kết phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và tiếp cận chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch, từ số lượng sang chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp…

Cũng tại Đại hội, nhiều đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II - Xanh, bản sắc và hạnh phúc; phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp đổi mới và phát triển; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đó, một số đại biểu có ý kiến đề nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đạo tạo, từng bước xây dựng “trường học hạnh phúc”…

TRỌNG HIẾU