Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Hiến kế để phát triển bền vững 

Xem với cỡ chữ
Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu, với quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều cơ hội, thách thức đan xen, nhất là từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 càng giống như “phép thử” tác động tới tất cả các ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng đại hội

Tại Đại hội, xoay quanh giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững, đại biểu Lưu Đức Long (Đảng bộ huyện Tam Đảo) khẳng định: Sau 5 năm, nhờ chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhiều công trình văn hóa - xã hội, hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại. Các sản phẩm du lịch ngày càng phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy ngành dịch vụ của tỉnh tăng 6,21%. Để đạt mục tiêu đại hội đề ra là ngành dịch vụ tăng bình quân 8,0 - 8,5%/năm, đóng góp 32 - 32,5% trong cơ cấu kinh tế, Vĩnh Phúc cần đặt phát triển du lịch vừa là động lực, vừa là mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, cần có những định hướng phấn đấu toàn diện hơn, xác định rõ các sản phẩm du lịch có thế mạnh. Đồng thời, nghiên cứu xu hướng nhu cầu của du khách để tạo ra những sản phẩm mới, hấp dẫn, đáp ứng đúng nguyện vọng và mang đến sự hài lòng cho du khách.

Mặt khác, đại biểu Lưu Đức Long cho rằng: Tỉnh cũng cần rà soát, bổ sung cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, thực hành nghiệp vụ du lịch cho nhân lực hiện có. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập quy hoạch chi tiết từng khu, điểm, cụm và vùng du lịch trọng điểm, trong đó đặc biệt quan tâm đến quy hoạch các khu đô thị xanh. Trước mắt, hoàn thiện các khu, điểm du lịch Tây Thiên, Tam Đảo 1, Đại Lải, Đầm Vạc, tập trung hỗ trợ tốt nhất cho triển khai dự án khu du lịch Tam Đảo 2...

Các đại biểu tham dự đại hội

Quyết sách xây dựng, phát triển thành phố trung tâm của tỉnh

Tại Đại hội, bàn về “các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố trung tâm của tỉnh, gắn với văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng đô thị Vĩnh Phúc ngày càng phát triển”, đại biểu Phạm Hoàng Anh (Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên) cho biết: Với mục tiêu “Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”, đã đặt ra cho thành phố Vĩnh Yên nhiều thuận lợi và vận hội mới, song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Đô thị Vĩnh Yên mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng tổng thể chưa đồng bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn nhiều bất cập; thành phố chưa có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; các giá trị văn hóa, kinh tế của Đầm Vạc, Đầm Cói, của các khu du lịch chưa được phát huy; các dịch vụ cao cấp thiếu mô hình phù hợp...

Đoàn Chủ tịch đại hội

Để hoàn thành được mục tiêu trên, đại biểu Phạm Hoàng Anh cho rằng: Tỉnh cần cụ thể hóa những chủ trương, định hướng về phát triển đô thị. Đặc biệt, có lộ trình, kế hoạch nâng cao nhận thức của người dân Vĩnh Phúc về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị vì mục tiêu phát triển chung. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại. Đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về đô thị, song hành với việc nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Trước mắt, cần thực hiện tốt việc quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; quản lý về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; quản lý đất đai, nhà ở đô thị, cây xanh, hệ thống chiếu sáng...

Đề cập đến việc thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao đã nêu trong Báo cáo Chính trị, đại biểu Trần Thanh Hải (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) cho rằng: Tỉnh cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ban hành và tổ chức có hiệu quả các chính sách đặc thù về đầu tư, hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Đặc biệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm duy trì đạt chuẩn NTM, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các địa phương với nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Mặt khác, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là nhân dân Vĩnh Yên. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng đô thị Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I. Cùng với các địa phương trong tỉnh tập trung phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch; làm tốt vai trò “đầu tàu”, “hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại biểu cũng mong muốn tỉnh nghiên cứu, giao quyền tự chủ cho thành phố trong thu hút và sử dụng vốn đầu tư, ưu đãi đầu tư để Vĩnh Yên chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, có cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã hiến kế liên quan đến một số lĩnh vực như: Phát triển và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt của chi bộ dưới cơ sở; phát huy vai trò nguồn nhân lực nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; sử dụng hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025…

TRỌNG HIẾU