Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán 

Xem với cỡ chữ
Trải qua 25 năm, cùng với sự phát triển thị trường chứng khoán, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng và hình thành hạ tầng công nghệ đảm bảo an toàn bảo mật và làm nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được phát triển, nâng cấp đảm bảo khả năng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi cho ngành.

Hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ bản đáp ứng được các yêu cầu cho các ứng dụng hiện có của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ. Hệ thống mạng diện rộng được hình thành bằng cách kết nối mạng cục bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ với mạng diện rộng của Bộ Tài chính, với các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Xây dựng và triển khai hệ thống an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn cao và đáp ứng các quy định về an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

UBCKNN tổ chức tập huấn sử dụng CSDL quản lý công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư FMS năm 2014
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tập huấn sử dụng CSDL quản lý công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư FMS năm 2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư. Cụ thể,  hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán (MSS) được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2013 và nâng cấp năm 2020. Từ khi được đưa vào sử dụng, Hệ thống MSS đã chứng tỏ là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giám sát nhằm đảm bảo các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và quy định khác có liên quan.

Để nâng cao tính minh bạch, công bằng của thị trường trong việc tiếp cận thông tin công bố, hệ thống công bố thông tin dành cho công ty đại chúng (IDS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các công ty đại chúng thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin điện tử, thay thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy như trước đây.

Đến nay, đã có hơn 2000 công ty đại chúng đăng ký và thực hiện công bố thông tin điện tử qua hệ thống IDS. Thông tin nhanh chóng được xử lý và công bố công khai trên thị trường giúp các đối tượng tham gia thị trường được tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và công bằng; kịp thời nắm bắt được các thông tin về các doanh nghiệp, đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quản lý giám sát các thành viên thị trường như công ty chứng khoán (SCMS); Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư, ngân hàng lưu ký giám sát, Văn phòng đại diện/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt nam (FMS); Người hành nghề chứng khoán. Các hệ thống này đã tạo lập một cơ sở dữ liệu quản lý tập trung về các đối tượng tham gia thị trường từ đó giúp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khai thác thông tin, thực hiện phân tích, đánh giá và dự báo để phục vụ cho công tác quản lý giám sát hiệu quả hơn.

UBCKNN khai trương hệ thống công bố thông tin cho công ty đại chúng năm 2013
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khai trương hệ thống công bố thông tin cho công ty đại chúng năm 2013

Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (địa chỉ: www.ssc.gov.vn) được xây dựng và nâng cấp, đáp ứng là cổng giao tiếp giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ​​​​​​​c với người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử kết nối các chương trình ứng dụng để tiếp nhận và công bố các báo cáo điện tử từ công ty đại chúng, công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý là Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ​​​​​​​c với các doanh nghiệp và người dân thông qua việc cung cấp các chính sách và các thông tin trên thị trường chứng khoán một cách nhanh chóng và chính xác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ​​​​​​​c đã xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nội bộ. Triển khai rộng rãi các ứng dụng trong công tác quản lý nội bộ tại các đơn vị như: nâng cấp Chương trình quản lý văn bản điều hành, Chương trình quản lý tài sản ngành tài chính, chương trình kế toán hành chính sự nghiệp IMAS. Đây là các chương trình phần mềm dùng chung được triển khai tại Bộ Tài chính nhằm đảm bảo tính thống nhất và tiết kiệm chi phí. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng triển khai các ứng dụng phục vụ hoạt động nội bộ phục vụ cho công tác chuyên môn như: Cổng thông tin nội bộ, Phần mềm quản lý thu phí, Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra chứng khoán, Hệ thống quản lý thống kê nội bộ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, những năm qua đã đánh dấu những bước tiến lớn trong triển khai ứng dụng CNTT hiện đại vào công tác quản lý giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. CNTT đã thực sự phát huy vai trò và trở thành nhu cầu tất yếu đối với các hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, góp phần hình thành Chính phủ số.

Minh Hương